Project
Technologie in de Zorg

Vergroten van welzijn met virtuele omgevingen

Een onderzoek naar een optimale inzet van virtuele omgevingen bij mensen met EMB
Professionals in de zorg voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) zien kansen voor de inzet van Virtual Reality (VR) ter bevordering van het welzijn. Enkele kleinschalige experimenten laten zien dat VR toepasbaar lijkt en ontspanning biedt voor deze doelgroep. Om meer zicht te krijgen op de meerwaarde van VR bij mensen met EMB zijn PSW, Daelzicht, Bools Studios en Zuyd Hogeschool een onderzoek gestart.

Het onderzoek loopt van januari 2021 tot en met december 2021 en wordt gefinancierd door SIA Regieorgaan. Het onderzoek resulteert onder andere in:

  • een overzicht van doelen en toepassingen van VR bij EMB ter bevordering van welzijn;
  • een keuzegids virtuele omgevingen gekoppeld aan doelen;
  • inzicht in meerwaarde, hanteerbaarheid en implementatie van VR bij EMB;
  • inzicht in instrumenten die in dagelijkse praktijk welzijn c.q. beleving meten. 

 

Meer weten?

Stuur een e-mail aan manon.verdonschot@zuyd.nl