Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Sociale Robots in de VG sector

Zes regionale zorgorganisaties en CZ zorgkantoor werken samen aan de implementatie van sociale robotica in de gehandicaptensector. Samenwerking, onderzoek en kennisdeling staan centraal in het project met als doel de innovatiekracht te bundelen en zorginnovaties, in dit geval sociale robots, op regionaal niveau te versnellen en op te schalen.

Het lectoraat en Universiteit Maastricht verzorgen samen het praktijkgerichte onderzoek. Zij onderzoeken de impact van sociale robot Ivy op de cliënt en op de medewerker. Het gezamenlijk vallen en opstaan in het implementatietraject is een sleutelelement voor de duurzame borging van zorginnovatie en is ook onderdeel van het onderzoek. Praktijkcasussen worden geanalyseerd als benadering voor het vergaren van waardevolle inzichten over de meerwaarde en hanteerbaarheid van innovaties. Implementatie strategieën om innovatiekracht te versterken en bundelen vormen ook onderdeel van het onderzoek. 

Looptijd: 1 september 2023 – 1 juni 2024
Financiering: CZ zorgverzekeraar

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan claire.huijnen@zuyd.nl