Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Fellowship Loek van der Heide

Het fellowship is ingebed in de Academische Werkplaats Hulpmiddelen (AWH) met regionale partners in Limburg en een nationaal netwerk. Loek van der Heide is werkzaam bij Zuyd Hogeschool als docent en onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Zij promoveerde op het onderwerp armondersteuningen.

De focus van de AWH en de fellow liggen op het ondersteunen van mensen met een chronische aandoening bij activiteiten en participatie in de maatschappij door de inzet van passende hulpmiddelen. De fellow ondersteunt de inventarisatie en selectie van relevante onderzoeks- en praktijkvraagstukken binnen de AWH, coördineert (mede) onderzoekaanvragen en treedt op als projectleider. Tijdens het fellowship gaat specifieke aandacht uit naar optimalisatie van verstrekkingsprocessen en passende meetmethoden. Een concreet projectidee betreft het evalueren van de advisering en verstrekking van eet- en drinkhulpmiddelen voor mensen met verschillende beperkingen.

  • Looptijd: september 2022 - augustus 2028
  • Financiering: ZonMw 

Meer informatie

Wll je meer weten over dit project? Neem contact op met loek.vanderheide@zuyd.nl