Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

EIZT Living Lab Kinderen

In dit living lab staat participatie en vitaliteit van kinderen met en zonder beperkingen centraal. Doel is een duurzame samenwerking rondom dit thema met partners in de regio. Interprofessioneel onderwijs speelt hierin een centrale rol. Samen met partners uit de regio willen we de thematiek van dit living lab verder specificeren en samenwerken in projecten waarin praktijk, onderwijs en onderzoek samen optrekt.

Achtergrond
Binnen het Expertisecentrum voor Innovatieve zorg en Technologie (EIZT) werken de lectoraten van Zuyd academies Gezondheidzorg en Welzijn samen met diverse partners aan innovaties om Limburgse burgers te ondersteunen bij participatie en vitaliteit, o.a. in zogenaamde ‘living labs’. In deze living labs zijn studenten en docenten van diverse faculteiten, professionals en cliënten actief. De ontwikkeling en uitbreiding van living labs, waarin de belangen van zowel praktijk, onderzoek als (interprofessioneel) onderwijs goed op elkaar afgestemd worden, staat de komende jaren centraal binnen de lectoraten.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan renee.vandenheuvel@zuyd.nl