Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Crosscare

Het project Crosscare is een Nederlands-Vlaamse samenwerking en heeft als doel innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierdoor kunnen nieuwe producten of diensten sneller in de markt gezet worden.

Stimuleren, sturen en versnellen van innovatie in de zorg
Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Zes ervaren zorg­proeftuinen (EIZT, Slimmer Leven, Care Innovation Center, Happy Aging, Innovage en LiCalab) slaan de handen ineen. Deze proeftuinen, of Living Labs, helpen bedrijven en zorgorganisaties om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken.

4 Waves tussen 2016 en 2019
CrossCare heeft 4 projectoproepen gedaan, waarvoor ruim 200 bedrijven hun belangstelling kenbaar maakten. 24 Bedrijven werden geselecteerd en ontvangen van een Vlaamse én een Nederlandse proeftuin ondersteuning op maat. Op die manier kunnen ondernemers ook op een laagdrempelige wijze ervaring opdoen in het internationale werkveld én krijgen ze toegang tot een grotere, grensoverschrijdende markt.

Wave 5+
In deze wave vormen de zorguitdagingen van de zeven specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland het uitgangspunt. Om de zorguitdagingen gezamenlijk aan te gaan, worden er per uitdaging partnerschappen gesloten tussen zorginstellingen en bedrijven, die een geïntegreerd businessmodel uitwerken, dat zowel maatschappelijke als economische impact nastreeft. Zuyd werkt samen met Living Lab Happy Aging, de zorginstellingen Envida en Zuyderland en het bedrijf Ivengi aan een slimme track en trace oplossing voor jonge mensen met dementie. Meer informatie over dit project en de andere thema’s binnen wave 5+ zijn te vinden op https://crosscare.eu/zorguitdagingen-wave-5/.

Voordelen voor de regio
CrossCare levert voordelen op voor zowel inwoners, ondernemers, overheid als het onderwijs in de gehele regio. Nieuwe zorgproducten en -diensten worden (door)ontwikkeld en komen beschikbaar voor de inwoners. Daarnaast draagt het bij aan meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. Al heel snel na de start van het project bleek dat er een enorme vraag was van bedrijven om deel te nemen. In totaal hebben ze 179  zorginnovaties aangemeld! Hieruit zijn er 24 geselecteerd om deel te nemen en, in samenwerking met de proeftuinen, een stap verder te komen!

Bram De Kort (directeur Interreg Vlaanderen-Nederland):
“De resultaten van CrossCare worden pas écht duidelijk als je de concrete zorginnovaties ziet die bedrijven, in samenwerking met de proeftuinen, hebben gerealiseerd. Zoals de inflatables van Ergotrics of het beweegtoestel van iPitup. Dat zijn voor mij de tastbare, mooie resultaten van CrossCare”.

In april dit jaar is het project na 5 jaar succesvol afgesloten. We kijken tevreden terug op een project waarin we samen met 5 andere proeftuinen in Brabant en Vlaanderen veel ondernemers hebben kunnen ondersteunen bij de doorontwikkeling van hun zorginnovatie. Zie ook het digitale magazine.

Kijkend naar de Limburgse opbrengsten: inmiddels zijn zowel de TOMAS band voor mensen met een stoma, als de Kompy voor jonge mensen met dementie op de Nederlandse markt beschikbaar.  

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een subsidievoorstel Crosscare 2.0, dat ingediend gaat worden bij Interreg en diverse Provinciebesturen.

Bekijk hier de video over het project.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan loek.vanderheide@zuyd.nl