Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Academische Werkplaats Hulpmiddelen - Zelfredzaamheid

Per juli 2023 is de Academische Werkplaats Hulpmiddelen voor Zelfredzaamheid (AWH-Z) officieel van start gegaan. Samen met de kernpartners, vormt Zuyd Hogeschool 1 van de 5 Academische Werkplaatsen Hulpmiddelen die in Nederland zesjarig ondersteund worden door ZonMw. Het doel van deze academische werkplaatsen is om de samenwerking op het gebied van onderzoek naar hulpmiddelen en de zorg hieromheen te intensiveren.

In onze AWH-Z leggen we de focus op onderzoek naar hulpmiddelen die zelfredzaamheid van mensen met beperkingen thuis ondersteunen zoals hulpmiddelen voor de toiletgang of ter ondersteuning van het eten en drinken. Wij zullen knelpunten gaan inventariseren die ervaren worden door hulpmiddelengebruikers en professionals, we onderzoeken de (kosten)effectiviteit van hulpmiddelen en onderzoeken de wijze waarop hulpmiddelen geadviseerd, gefinancierd en verstrekt worden. Kennis uit deze onderzoeken vertalen we naar relevante producten (scholing, informatie etc.) voor onderwijs, praktijk en beleid. Hierbij kun je denken aan een project om de toegevoegde waarde van eetrobots te onderzoeken vanuit het perspectief van de cliënt, zorgverlener en kosten. Of aan de ontwikkeling van een keuzehulp om cliënten en (toekomstige) zorgprofessionals te ondersteunen in de selectie van het best passende hulpmiddel. Tevens ontwikkelen we nieuwe kennis over methoden van onderzoek naar (kosten)effectiviteit van hulpmiddelen en dit bedden we in, in het onderwijs bijvoorbeeld bij de UM.

Cliëntenorganisaties Burgerkracht en FGL, Ieder(in), Zuyd Hogeschool (Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en Wijkgerichte Zorg), Universiteit Maastricht, Gilde Opleidingen, en praktijkorganisatie Sevagram vormen samen het kernteam van de AWH-Z. Binnen de Universiteit Maastricht zijn specifiek de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg en Maastricht Health Economics and Technology Assessment Centre betrokken. Daarnaast is er nauwe samenwerking met een regionaal netwerk aan praktijkorganisaties en een nationaal netwerk. De AWH-Z maakt het mogelijk dat we de samenwerking met al deze organisaties nog meer intensiveren en focus kunnen aanbrengen op hulpmiddelen thuis voor mensen met een beperking. Zuyd Hogeschool neemt de coördinatie van de AWH-Z voor haar rekening, met Loek van der Heide als community manager. Zij ontving nog een persoonlijke subsidie van ZonMw (fellowship) die zij zal inzetten voor de AWH-Z.

Als kernteam kijken wij ernaar uit om onze tanden in de vraagstukken in de hulpmiddelenzorg te zetten. Wij laten de  komende jaren nog veel van ons horen!
 

  • Looptijd: juli 2023 – juli 2029
  • Financiering: ZonMW

Meer informatie

Meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan loek.vanderheide@zuyd.nl