Project
Technologie in de Zorg

Langer Thuis Eygelshoven Kerkrade

Ouderen en andere groepen burgers met (dreigende) gezondheidsproblemen kunnen uitsluitend zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen als er voldoende woningen geschikt zijn of relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning tot op hoge leeftijd. Het tijdig levensloopbestendig maken van particuliere woningen komt langzaam op gang in Nederland.

De gemeente Kerkrade heeft in haar beleid het verleiden van burgers tot het levensloopbestendig maken van de woning als speerpunt. Eygelshoven kent een aantal knelpunten in de woningmarkt die aangepakt moeten worden. Er is sprake van veroudering, woningen zijn er relatief veel in particulier bezit (66%), maar doorgaans niet levensloopbestendig. De gemeente vraagt zich af hoe zij mensen kan aanzetten hun woning (tijdig) aan te passen. Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg heeft kennis opgedaan en producten ontwikkeld in een eerder RAAK MKB project “naar levensloopbestendige particuliere woningen: een integrale aanpak door MKB ondernemingen”.

Het doel is dan ook om particuliere woningbezitters in Eygelshoven tussen 40-70 jaar te stimuleren de woning levensloopbestendig te maken.

Dit project levert de gemeente Kerkrade geïmplementeerde marketingcommunicatie-strategieën en voorlichting op en een platform/dienst waar woningbezitters zich tot kunnen wenden voor ondersteuning bij advies en het daadwerkelijk aanpassen van de woning.

Het project loopt van maart 2020 tot juli 2021.

Meer weten?

Voor informatie kan contact opgenomen worden met jeanne.heijkers@zuyd.nl