Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Eet-Ze! EET-ZE! Economische evaluatie van technologie voor zelfstandig eten

Eten is één van de belangrijkste activiteiten in het leven. De impact van niet zelfstandig kunnen eten is groot. Hulp is niet altijd prettig omdat anderen bepalen waar, wanneer, hoe en in welk tempo je eet. Mensen kunnen zich tot last voelen en moeite hebben met het verlies van onafhankelijkheid. Zorgverleners vinden helpen bij eten uitdagend en het kost veel tijd.

Dit project gaat over eetrobots als oplossing voor mensen met ernstige beperkingen in armen en handen. We willen weten hoeveel, voor wie en in welke situaties een passende eetrobot meerwaarde heeft; we brengen de kosten en de baten in kaart.

Eerst brengen we met observaties en interviews de ervaringen van gebruikers, naasten en zorgverleners in kaart om het verstrekkingsproces te verbeteren. Dan volgen we 20 gebruikers 1 jaar om kosten en effecten van eetrobots te onderzoeken. We vergelijken perioden zonder robot met perioden waarin een robot gebruikt wordt m.b.v. vragenlijsten, interviews en observaties. De resultaten van het project worden ingebed in de praktijk.

  • Looptijd: december 2023 t/m november 2027
  • Financiering: ZonMw, Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis

Meer informatie

Meer weten over dit project? Loek van der Heide (loek.vanderheide@zuyd.nl).