Project
Technologie in de Zorg

Telerevalidatie bij Sevagram

Het kunnen aanbieden van telerevalidatie brengt een aantal voordelen met zich mee. Het levert tijdswinst voor zowel de behandelaar als de cliënt en men kan met minder personele inzet dezelfde kwaliteit leveren. Er is minder belasting voor cliënten door de vermindering van reizen . Daarnaast wordt zelfmanagement gestimuleerd. Het inpassen van telerevalidatie in de reguliere processen vormt echter een uitdaging.

De focus binnen dit project ligt op:

  • het optimaliseren van de inhoud van het systeem Telerevalidatie.nl voor de oudere populatie van Sevagram (met persona’s en use-cases)
  • het beschrijven van de nieuwe zorgprocessen en de factoren die succes bepalen
  • het uitvoeren van een procesevaluatie (pilot)
  • het implementeren van Telerevalidatie

Het lectoraat voert de procesevaluatie uit waarbij telerevalidatie ingezet zal worden zoals gepland. Nagegaan wordt hoe ouderen en professionals het systeem daadwerkelijk inzetten, wat de ervaren meerwaarde en hanteerbaarheid is, en welke implementatie-strategieën goed werken. 

Beoogde resultaten 

  • Succesvolle implementatie van telerevalidatie in de geriatrische revalidatie van Sevagram
  • beschrijving van zorgprocessen met telerevalidatie en en handleiding voor inzet van telerevalidatie


Financiering: Stimuleringsregeling E-health Thuis

Het project is per september 2021 afgesloten.

Meer weten?

Stuur een e-mail aan: