Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Wolk: Een pilot naar de meerwaarde van de WOLK airbag bij thuiswonende ouderen

Valincidenten komen vaak voor bij thuiswonende ouderen, gaan vaak gepaard met fracturen en hebben grote consequenties voor de zelfredzaamheid en leiden vaak tot opname in verzorgingshuizen. De Wolk airbag is een commercieel verkrijgbaar hulpmiddel dat al enkele jaren in de intramurale ouderenzorg wordt ingezet en de impact van valincidenten kan verminderen doordat het een airbag heeft dat de val breekt, denk hierbij aan minder fracturen, ziekenhuisopnames en lange termijn beperkingen.

Dit project is een samenwerking tussen de Zorggroep en het lectoraat ondersteunende technologie in de zorg. In dit project beogen we het volgende:

1) Het optimaliseren van de organisatie van de inzet van de Wolk in het zorgproces van de Zorggroep.

2) Verkennen wat de mogelijke effecten zijn van de Wolk op valangst tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en problemen met zelfredzaamheid op verzorgend en huishoudelijk gebied.

3) Het in kaart brengen van de ervaringen van cliënten die de Wolk gebruiken, hun naasten en zorgverleners.

4) Inzicht krijgen in de haalbaarheid van de onderzoeksmethode met het oog op een mogelijk (kosten)effectiviteitsonderzoek.

  • Looptijd: december 2023 t/m februari 2024

  • Financiering: de Zorggroep

Meer informatie

Meer weten over dit project? Loek van der Heide (loek.vanderheide@zuyd.nl).