Project
Technologie in de Zorg

KASPAR komt in actie

De partners in dit project delen de overtuiging dat robot KASPAR een meerwaarde kan bieden in de therapie en het onderwijs voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Eerder wetenschappelijk onderzoek (o.a. het promotieonderzoek van Claire Huijnen) wijst ook die kant op.

Het doel voor dit toegepaste en praktijkgerichte project luidt: hoe kunnen we KASPAR een integraal onderdeel maken van het bredere scala aan passende interventies die ingezet kunnen worden voor kinderen met (een vermoeden van) autisme door professionals of begeleiders in het (speciaal) onderwijs?
Beoogde resultaten zijn: opgebouwde kennis over en ervaring met het toepassen en implementeren van KASPAR in de praktijk voor kinderen met autisme.
 

  • Looptijd: november 2020 - augustus 2023
  • Financiering: Projectpartners Horizon en Daelzicht en Kindante


   

Meer weten?

Stuur een e-mail aan claire.huijnen@zuyd.nl