Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Ergotherapie en 3D Printen

In revalidatie-behandelteams zijn de ergotherapeuten de ‘primus inter pares’ in het adviseren van hulpmiddelen ter ondersteuning van dagelijkse activiteiten. Do-It-Yourself (DIY) technologieën, zoals 3D-printen, waarmee je zelf hulpmiddelen kan ontwerpen, maken en aanpassen bieden nieuwe mogelijkheden om tot maatwerk producten te komen. Voor implementatie ervan in de dagelijkse praktijk, technische mogelijkheden en materialen moeten keuzes gemaakt worden? Hoe verloopt het proces, van idee tot in gebruik name? Welke competenties hebben ergotherapeuten hiervoor nodig? Hoe kan 3D-printing in het revalidatieproces worden ingebed en welke medische, juridische, financiële en ethische aspecten spelen daarbij een rol? Vele vragen die deel uit maken van de projectvraag: ‘Hoe maken we als ergotherapeuten DIY-technologie, zoals 3D printen, tot een integraal onderdeel van onze praktijk om met onze cliënten tot maatwerk-hulpmiddelen te komen?’

Beoogde resultaten
In dit tweejarig project zal een dienst worden ontwikkeld gericht op inzet van 3D-printing in de revalidatiezorg (i.s.m. Adelante, Libra en Sevagram), inclusief een toolbox (met keuzehulp, handleiding en instrumenten) en een implementatieplan. De opgedane ervaring en kennis zal worden gedeeld via artikelen en een (evt. online) community,  voorbeelden van 3D geprinte hulpmiddelen worden beschikbaar gesteld via de database Hulpmiddelentips. Tot slot zal een onderwijsmodule worden ontwikkeld voor studenten ergotherapie.

Looptijd project
Mei 2020-September 2022

Subsidies
Stichting Innovatie Alliantie (RAAK- Publiek)

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan monique.lexis@zuyd.nl of edith.hagedoren@zuyd.nl