Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Hoop een Huis geven

In het tweejarige onderzoek Hoop een huis geven wordt praktijkonderzoek gedaan naar gezinshuizen. Het aantal gezinshuizen is flink gestegen de afgelopen jaren; er zijn meer kinderen met uitermate complexe en ernstige (gedrags)problematiek in gezinshuizen geplaatst, maar er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe bijvoorbeeld een stabiele thuissituatie bereikt kan worden. Het doel van het project is om de kwaliteit van leven in gezinshuizen te bevorderen.

Het project bestaat uit drie deelprojecten:

  1. het beschrijven van de gezinshuiskinderen: welke eigenschappen hebben ze en hoe ervaren zij het leefklimaat, hun motivatie, de vervulling van basisbehoeften, deelname aan de maatschappij en netwerkvorming?
  2. hoe kunnen gezinshuisouders hun gezinshuis zo vorm geven dat er een optimaal klimaat ontstaat voor een stabiele thuissituatie en er een positief leefklimaat heerst?
  3. implementatie van deelproject 1 en 2; de vertaalslag van opgedane kennis en informatie naar de praktijk en het onderwijs.

Het consortium bestaat uit: Gezinshuis.com, Driestroom, Vereniging Zelfstandige Gezinshuizen en vier hogescholen: Hogeschool Leiden (aanvrager van de subsidie en projectleider), Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim en Zuyd Hogeschool.

Looptijd: t/m februari 2022

Financiering: SIA-Raak Publiek onderzoek naar gezinshuizen in Nederland

Meer informatie

Wll je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan claire.huijnen@zuyd.nl