Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Innovatief Ondernemen

Het lectoraat Innovatief Ondernemen is een onderzoeksgroep binnen de hogeschool onder leiding van lector dr. Steven de Groot. Samen met andere experts doen wij praktijkgericht onderzoek in organisaties dat relevant is voor het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs. Nieuwe inzichten en oplossingen over innovatief ondernemen worden direct ter beschikking gesteld aan de praktijk en vertaald in ons onderwijs, zodat onze studenten altijd beschikken over de laatste kennis.

De missie van het Lectoraat Innovatief Ondernemen is:

Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot innovatief ondernemerschap teneinde het innovatief vermogen van studenten (Zuyd-breed via praktijkgericht onderwijs en onderzoek) en het omringende werkveld (met name het MKB) in de (eu)regio te versterken.

Het lectoraat heeft 2 onderzoekslijnen:

  1. Business Development via meervoudige waardecreatie (zoals door circulair ondernemen);
  2. Digital Marketing (datagedreven strategie en door technologie ondersteunde marketing).

Het is ons doel om voor praktische vraagstukken nieuwe inzichten en oplossingen zoals bijvoorbeeld innovatieve businessmodellen te ontwikkelen en deze te verspreiden.

Projecten

Het lectoraat is betrokken bij een aantal projecten. Kijk voor een actueel overzicht op www.limburginnoveert.nl/projecten/ en laat je inspireren.

Wat kan het lectoraat voor jou betekenen?

Ben je student? Dan kun je bij het lectoraat terecht voor een onderzoeksopdracht of je afstudeerproject. Dit kan bij het lectoraat zelf of bij één van onze partners of bedrijven. Voorwaarde voor elk project is dat je gemotiveerd bent en dat het onderwerp van je project aansluit bij een van de lopende onderzoeken van het lectoraat.

Ben je docent? Dan kunnen wij jou begeleiden bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dan kunnen wij je helpen bij je promotie. En bijscholen en inspireren op het gebied van innovatief ondernemen.

Ben je MKB’er? Dan kan ondernemen en innoveren in de nieuwe economie ongetwijfeld veel vragen opleveren. Vragen die je niet zomaar kan beantwoorden. Vragen waar misschien nog helemaal geen antwoord voor bestaat. De onderzoekers van het lectoraat Innovatief Ondernemen helpen je graag met het beantwoorden van jouw onderzoeksvraag.

Of je nu een kleine of grote onderzoeksvraag hebt, stel hem aan het lectoraat Innovatief Ondernemen. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op jouw eigen organisatie of een breder domein in het MKB-beroepenveld.

Wil je meer informatie? Neem contact op met dr. Steven de Groot (steven.degroot@zuyd.nl).

Over de lector

Het lectoraat Innovatief Ondernemen staat onder leiding van lector dr. Steven de Groot sinds 1 januari 2017. Klik hier om meer te lezen over dr. Steven de Groot. Benieuwd naar zijn lectorale rede ‘Ondernemen met toekomst’? Lees de rede hier.

Lectoraat Innovatief Ondernemen
Ligne 1
6131 MT Sittard