Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Innovatief Ondernemen

Het lectoraat Innovatief Ondernemen doet samen met andere experts praktijkgericht onderzoek in organisaties dat relevant is voor het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs. Nieuwe inzichten en oplossingen over innovatief ondernemen worden direct ter beschikking gesteld aan de praktijk en vertaald in ons onderwijs, zodat onze studenten altijd beschikken over de laatste kennis

De missie van het Lectoraat Innovatief Ondernemen is:

Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot innovatief ondernemerschap teneinde het innovatief vermogen van studenten (Zuyd-breed via praktijkgericht onderwijs en onderzoek) en het omringende werkveld (met name het MKB) in de (eu)regio te versterken.

Het lectoraat heeft 2 onderzoekslijnen:

  1. Business Development via meervoudige waardecreatie (zoals door circulair ondernemen);
  2. Digital Marketing (datagedreven strategie en door technologie ondersteunde marketing).

Het is ons doel om voor praktische vraagstukken nieuwe inzichten en oplossingen zoals bijvoorbeeld innovatieve businessmodellen te ontwikkelen en deze te verspreiden.

Projecten

Het lectoraat is betrokken bij een aantal projecten. Kijk voor een actueel overzicht op www.limburginnoveert.nl/projecten/ en laat je inspireren.

Het project Interreg DigitSME is gesubsidieerd door Interreg Euregio Maas-Rijn

Wat kan het lectoraat voor jou betekenen?

Ben je student? Dan kun je bij het lectoraat terecht voor een onderzoeksopdracht of je afstudeerproject. Dit kan bij het lectoraat zelf of bij één van onze partners of bedrijven. Voorwaarde voor elk project is dat je gemotiveerd bent en dat het onderwerp van je project aansluit bij een van de lopende onderzoeken van het lectoraat.

Ben je docent? Dan kunnen wij jou begeleiden bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dan kunnen wij je helpen bij je promotie. En bijscholen en inspireren op het gebied van innovatief ondernemen.

Ben je MKB’er? Dan kan ondernemen en innoveren in de nieuwe economie ongetwijfeld veel vragen opleveren. Vragen die je niet zomaar kan beantwoorden. Vragen waar misschien nog helemaal geen antwoord voor bestaat. De onderzoekers van het lectoraat Innovatief Ondernemen helpen je graag met het beantwoorden van jouw onderzoeksvraag.

Of je nu een kleine of grote onderzoeksvraag hebt, stel hem aan het lectoraat Innovatief Ondernemen. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op jouw eigen organisatie of een breder domein in het MKB-beroepenveld.

Wil je meer informatie? Neem contact op met astrid.schiepers@zuyd.nl 

Over de lector

Het lectoraat Innovatief Ondernemen staat sinds 1 oktober 2023 onder leiding van lector Richard Martina. 

Richard Martina haalde zijn PhD in Governance and Policy Analysis in 2016 aan Maastricht University. De titel van zijn proefschrift was ‘Uncertainty and resource constraints in the small island developing states: essays in entrepreneurial cognition’. In 2007 voltooide hij, eveneens in Maastricht, zijn Master of Arts in European Studies on Society, Science, and Technology en in 2005 de Master of Science in International Business, concentration in Strategy & Innovation. In 2003 haalde Richard Martina zijn Bachelor of Science in Business Administration aan de University of the Netherlands Antilles op Curaçao.

Richard Martina werkte van 2008 tot 2017 bij de academische staf van de Universiteit van Curaçao  aan de faculteit Sociale Wetenschappen en Economie. Sinds 2017 is hij senior onderzoeker aan de  Hogeschool van Amsterdam.  Naast het publiceren van wetenschappelijke en praktijkartikelen was hij betrokken bij de opzet en het leiden van onderzoeksconsortia, het ontwikkelen van onderwijs en het managen van kwaliteitsprocessen.

  • Leden

    Het lectoraat bestaat uit de volgende leden: 

  • Publicaties

    Het lectoraat Innovatief Ondernemen publiceert vaak naar aanleiding van onderzoek. Maar leden van het lectoraat schrijven ook boeken en andere publicaties om het MKB en het onderwijs te informeren over de laatste kennis op het gebied van digital marketing, innovatie en ondernemerschap. Klik hier voor een actueel overzicht van publicaties

Lectoraat Innovatief Ondernemen
Ligne 1
6131 MT Sittard