Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Passende Revalidatiezorg

De zorg is in beweging. Het aantal patiënten met chronische aandoeningen met impact op functioneren en participeren is hoog en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder toeneemt. De zorg voor deze patiënten moet daarom veranderen. Met een betere ondersteuning krijgen zij meer zelfregie en kunnen zij optimaal functioneren en participeren. Het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg ontwikkelt daarom transmurale interprofessionele revalidatiezorg.

Vanuit een integrale visie op gezondheid werken wij intensief samen met Maastricht University, vakgroep Revalidatiegeneeskunde. Deze vakgroep vormt samen met Adelante en het MUMC de academische werkplaats Revalidatie. Wij willen deze visie integreren in het reguliere paramedische onderwijs en in bijscholingen voor zorgprofessionals (postdoc onderwijs).

Het lectoraat is ontstaan uit de samenwerking tussen Adelante en de lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen van Zuyd Hogeschool.

Over de lector

Dr. Ivan Huijnen (Heerlen, 1978) is per 1 januari 2023 benoemd tot bijzonder lector Passende Revalidatiezorg. Ivan studeerde Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University en Fysiotherapie aan Zuyd Hogeschool. In de jaren daarna combineerde hij zijn werk als fysiotherapeut in de eerste lijn en daarna in de tweedelijns revalidatie bij Adelante, met het uitvoeren van onderzoek en geven van onderwijs bij Maastricht University. Ivan promoveerde in 2011 vanuit Maastricht University op een onderzoek naar het fysieke functioneren van patiënten met chronische lage rugklachten.

In de jaren daarna richtte Ivan zich meer op de organisatie van pijnrevalidatiezorg en de versterking van de samenwerking tussen eerste- , tweede- en derdelijns zorgverleners en de inrichting van de juiste zorg op de juiste plek. Naast zijn werkzaamheden als onderzoeker bij Maastricht University is Ivan vanaf 2018 manager van het kenniscentrum van Adelante. Vanuit deze rol stuurt hij, samen met prof.dr. Jeanine Verbunt ook de academische werkplaats Revalidatie aan, een nauwe samenwerking tussen Adelante, Maastricht University en het MUMC. De academische werkplaats Revalidatie heeft als doel het onderbouwen, verbeteren en implementeren van Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) zorg. Daarnaast houdt de werkplaats zich bezig met het onderbouwen, verbeteren en implementeren van transmurale revalidatiezorg in samenwerking met regionale partners voor de inrichting van juiste zorg op de juiste plek.

Op 5 april 2024 is Ivan Huijnen geïnstalleerd als lector. Lees hier zijn inaugurele rede 'Passende Revalidatiezorg ‘Over Grenzen Heen’ (pdf).