Regionale Transitie en Innovatie
Regionale Transitie en Innovatie

Waardevolle Wijken

Een echte verandering die waardevol is voor de lange termijn. Geen kleine aanpassingen of tijdelijke ingrepen, maar een ware transformatie. Dat is waar het transitiethema Waardevolle Wijken over gaat en hoe het lectoraat SURD (Smart Urban Redesign) de leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving verbetert.

Uitdagingen

Limburg staat de komende jaren namelijk voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Daarbij kun je denken aan tekorten op de arbeidsmarkt, leefbaarheid, demografische krimp, integratie, energietransitie en leegstand. Het project WOOW (Wonen, Opleiden, Ondernemen, Werken) van SURD richt zich op duurzame oplossingen om deze transities in Limburg (regio Parkstad) waar te maken.

En dat kan niet anders dan met een integrale aanpak. Daarom brengt WOOW de ‘quadruple helix’ samen. Een samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. De keuze hiervoor is logisch: wijken voor de toekomst hebben expertise uit verschillende vakgebieden nodig. In dit geval zijn dat Zuyd Hogeschool, Gemeente Heerlen, Wonen Limburg, VISTA College, Praktech, Universiteit Maastricht, UAF en New Insights Consulting.

Multidisciplinair
Nurhan Abujidi, projectleider, zegt hierover: "Complexe vragen kun je niet vanuit één sector beantwoorden. Ze vragen om een multidisciplinaire aanpak. Alleen al vanuit Zuyd Hogeschool zelf zijn vier lectoraten en verschillende opleidingen betrokken, waaronder Built Environment, Social Work, Logopedie en Engineering.”

 

Wat gaan zij doen?

Stel je voor: een leegstaande flat die toe is aan renovatie en verduurzaming. Wat zou je daarvan maken? Wie zou je erbij betrekken? Een hele uitdaging als er personeelstekorten zijn in de bouw en installatietechniek. Of als de wijk wel een positieve sociaaleconomische impuls kan gebruiken. Dit is geen onvoorstelbare ‘what if’, maar werkelijkheid en noodzaak. WOOW gaat deze uitdaging aan en geeft de Saffierflat in Heerlen een multifunctionele boost. En het gebouw krijgt een heus Living Lab voor onderzoek.

En hoe dan?

Zo is er een leer-werktraject voor statushouders en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben ervaring in de bouw, maar nog geen werk. In het programma worden zij opgeleid en helpen zij de flat te renoveren en verduurzamen met energietransitie. Op deze manier wordt de leegstand en het tekort in de bouw- en installatiesector teruggedrongen en daalt het werkloosheidspercentage van deze doelgroep.

Bovendien krijgt de flat een onmisbare functie voor de bewoners in de wijk. Zij zijn nauw betrokken bij de maatschappelijke invulling van het gebouw en denken mee over de zich te vestigen diensten. Er is ruimte voor kleine ondernemers, praktijkonderwijs, maar ook voor een kringloopwinkel en sportvoorzieningen. Deze nieuwe functie van de Saffierflat zal leiden tot aanzien in de wijk en wellicht ver daarbuiten.