Promotieonderzoek
Lectoraat Autonomie en Participatie

Het Ontwerpen van een Toetsprogramma voor Interprofessioneel Onderwijs

De zorg wordt steeds complexer. Dit vraagt van zorgprofessionals in opleiding dat zij interprofessioneel kunnen samenwerken. Er is echter weinig bekend over hoe interprofessionele competenties betrouwbaar kunnen worden beoordeeld. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van meer kennis over ontwerprichtlijnen en implementatie voor een assessmentprogramma voor interprofessionele competenties.

Contact
Hester Smeets, hester.smeets@zuyd.nl