Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Zie en hoor de cliënt

Binnen de zorg worden vaak vragenlijsten gebruikt om cliënten te laten rapporteren over ervaringen met en effecten van de geleverde zorg. De uitkomsten van deze vragenlijsten helpen zorgprofessionals bij het stellen van een diagnose, het evalueren van een behandeling of het verbeteren van de dialoog met de cliënt. Voor cliënten met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), is het invullen van dergelijke vragenlijsten een grote uitdaging. Ze begrijpen de vragen vaak niet, waardoor de uitkomsten geen valide beeld geven van de ervaringen en effecten. Dit project heeft tot doel vragenlijsten begrijpelijk en daarmee valide te maken voor deze doelgroep.

Meer weten?

Neem contact op met Ruth Dalemans, ruth.dalemans@zuyd.nl

of lees meer op de site van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).