Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Zie en hoor de cliënt

Mensen die gebruikmaken van zorg komen er veel mee in aanraking: het invullen van vragenlijsten. Vaak vinden mensen dit echter zeer moeilijk. Professionals, maar ook cliënten ergeren zich aan deze vragenlijsten. Ze zijn te lang, te moeilijk of onaantrekkelijk. Daardoor worden vragenlijsten weinig gebruikt en hebben ze weinig betekenis in de dagelijkse praktijk. Het project Zie & Hoor de Cliënt heeft dit aangepakt door vragenlijsten toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn door een niet-aangeboren hersenletsel. En hiervoor zijn zij in de running voor een RAAK-award.

Dit project maakt de wereld een beetje toegankelijker voor iedereen, door vragenlijsten communicatievriendelijk te maken. Vind je dit ook belangrijk?

Ruth Dalemans
Onderzoeker en docent

Iedereen is wel eens communicatiekwetsbaar

De projectgroep paste drie bestaande vragenlijsten communicatievriendelijk aan en ontwikkelde de leidraad communicatievriendelijk meten. Hiermee kunnen professionals in de toekomst zelf aan de slag om vragenlijsten communicatievriendelijk te maken.

Tot groot genoegen van het Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Dit onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek reikt jaarlijks een prijs uit voor het beste praktijkgerichte onderzoek in Nederland: de RAAK-award. Met de prijs wil SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven en de kwaliteit ervan verhogen. Stem op dit project van Zuyd.

RAAK award

Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie (SIA) reikt jaarlijks een prijs uit voor het beste praktijkgerichte onderzoek in Nederland: de RAAK-award.De prijsuitreiking is op 25 november en stemmen kan tot dan. 

Meer weten?

Neem contact op met Ruth Dalemans via ruth.dalemans@zuyd.nl of lees meer op de site van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).