Producten en diensten
Lectoraat Autonomie en Participatie

Raamwerk Klinimetrie voor het selecteren van meetinstrumenten

Door het groot aantal meetinstrumenten in evidence based producten kan het lastig zijn te bepalen welk meetinstrument bij welke cliënt kan worden toegepast. Ook is het onderscheid in aanbevolen en optionele meetinstrumenten vaak niet duidelijk. Daarom is het Raamwerk Klinimetrie ontwikkeld. Het Raamwerk Klinimetrie helpt bij het selecteren van een meetinstrument en is daarmee vooral een middel om het klinisch redeneren te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Het is belangrijk om op systematische en kritische wijze na te gaan wat je wilt meten (stap 1) en waarom (stap 2), alleen dan ga je echt iets met de gegevens doen en is meten zinvol. Als alle stappen zijn doorlopen is een volledig beeld ontstaan van het meest geschikte meetinstrument voor jouw cliënt en hoe je het resultaat kunt interpreteren. Het Raamwerk Klinimetrie is gebaseerd op het stappenplan uit het boek ‘Meten in de praktijk: Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg’, waarin tevens meer achtergrondinformatie staat.
 

Meer weten?

Neem contact op met Esther Bols, esther.bols@zuyd.nl