Producten en diensten
Lectoraat Autonomie en Participatie

COM: websites ter bevordering van het gebruik van communicatie ondersteunende hulpmiddelen

Communicatie is belangrijk om deel te nemen aan de samenleving. Mensen met communicatieve beperkingen willen vaak meer zeggen dan ze kunnen. Hierdoor worden ze beperkt. Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen (COH) zijn voor hen een belangrijk instrument om deze beperkingen te overbruggen. Maar dat kan alleen als het hulpmiddel goed wordt ingezet. Hiervoor is hulp nodig van leveranciers, professionals en de sociale omgeving. Binnen het project COM werden twee websites ontwikkeld om hierin te voorzien.

Een website waarop mensen ondersteund worden in het bevorderen van het gebruik van communicatie ondersteunende hulpmiddelen. En een website waarop mensen met lees- en schrijfproblemen ondersteund worden in het bevorderen van het gebruik van dyslexiehulpmiddelen.

Bekijk de websites

Meer weten?

Neem contact op met Ruth Dalemans, ruth.dalemans@zuyd.nl