Promotieonderzoek
Lectoraat Autonomie en Participatie

How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare

Het Atrium Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen in een onderzoek nagaan welke nazorgmogelijkheden er (in de regio) zijn, welke behoeften patiënten hebben en hoe professionals dit in de (na)zorg kunnen implementeren, met nadruk op het meenemen van de individuele patiënt in de beslissing (gedeelde besluitvorming).

In het promotieonderzoek is nagegaan hoe verpleegkundigen in de dagelijkse zorg op basis van hun eigen ervaringen, de wetenschappelijke bewijzen die er zijn en de wensen van patiënten, nazorg kunnen vormgeven. Jolanda ontwikkelde in co-creatie met verpleegkundigen en patiënten een gespreksmodel voor nazorg bij kanker. Het gespreksmodel leidt tot meer gepersonaliseerde nazorg, omdat rekening gehouden wordt met de doelen, wensen en persoonlijke situatie van de patiënt: dus meer (na)zorg op maat !

Meer weten?

Neem contact op met Jolanda Friesen, jolanda.friesen@zuyd.nl

of