Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Disseminatie en implementatie van het 'Raamwerk klinimetrie' in het onderwijs

Het Raamwerk Klinimetrie is een stappenplan, bestaande uit acht stappen, dat het selecteren van een meetinstrument en toepassen van het meetresultaat (ten dienste van het klinisch redeneerproces) ondersteunt. Dit project heeft als doel om het raamwerk klinimetrie verder te dissemineren en waar mogelijk te implementeren in de bestaande bachelor en (professionele) masteropleidingen fysiotherapie en in de post-hbo nascholing.

Dit is gedaan aan de hand van het opstellen van een concept ontwerprichtlijn waarbij gebruik is gemaakt van het curriculaire spinnenweb. De concept ontwerprichtlijn is vervolgens besproken met stakeholders en eindgebruikers van het raamwerk klinimetrie. De eindproducten zijn vastgelegd in een handreiking Raamwerk Klinimetrie en bestaan uit:

  • een overzicht met fysiotherapeutische competenties in het kader van het selecteren van meetinstrumenten en het gebruiken van de meetresultaten
  • een overzicht met overall leeruitkomsten en een leerdoelenmatrix in relatie tot het selecteren en gebruiken van meetinstrumenten.

Met deze producten als basis zijn drie casuïstieken ontwikkeld en 27 opdrachten met een antwoordmodel.

Kennisclips
Bekijk de kennisclips over de achtergrond en inhoud of over de toepassing op een casuïstiek

Meer weten?

Neem contact op met Esther Bols, esther.bols@zuyd.nl 

of