Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

LIME Smart Health Innovation Center

Voor professionals, ondernemers of andere partijen die vragen of ideeën hebben over meten in de zorg, is het vaak moeilijk om toegang te krijgen tot kennis, faciliteiten of samenwerkingspartners. Daarom hebben we LIME in het leven geroepen: een team van experts met verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek, business) staat voor u klaar.

Dit team wordt ondersteund door experts uit het bedrijfsleven. Het team bekijkt alle vragen en ideeën die worden aangedragen en adviseert de indieners over het meest passende vervolgtraject en coördineert dat desgevraagd.
LIME heeft de mogelijkheid om MKB ondernemingen die bezig zijn met innovaties in het domein van ‘Slimmer meten in de Gezondheidszorg’ te ondersteunen door de inzet van innovatiemakelaars/ kennismakelaars. Middels de Innovatiemakelaarsregeling van Health Holland kunnen wij MKBers deels tegemoet komen in de kosten van een innovatietraject.