Producten en diensten
Lectoraat Autonomie en Participatie

Voorbereiding nazorggesprek oncologie: een digitale online vragenlijst

Met behulp van een online vragenlijst kunnen patiënten die kanker hebben gehad zich voorbereiden op een nazorggesprek met een verpleegkundige of andere zorgverlener.

In deze vragenlijst zijn twee ‘patient reported outcome measures’ verwerkt, de Lastmeter en de Screeningslijst Psychosociale Problematiek. De patiënt krijgt een visueel overzicht van de resultaten van de ingevulde vragenlijst (het 4-bollen of 4 levensgebieden model). De patiënt kan de overzichten printen en meenemen naar het nazorggesprek of de resultaten per mail naar de verpleegkundige sturen. Tijdens het nazorggesprek kunnen de patiënt en de verpleegkundige met behulp van de overzichten samen doelen opstellen en een keuze maken voor nazorginterventies.

Meer weten?

Neem contact op met Jolanda Friesen, jolanda.friesen@zuyd.nl 

of