Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

ZieZO meten: Zinvol meten in de zorgpraktijk

Zorgprofessionals moeten in staat zijn om meetinstrumenten doelgericht te selecteren, zinvol te gebruiken en de uitkomsten ervan adequaat te interpreteren. Verschillende hogescholen met zorgopleidingen hebben de behoefte om de opleiding van zorgprofessionals op dit punt te verbeteren door leermaterialen te delen.

Dit project wil een open collectie met digitale leermaterialen opzetten gericht op zinvol meten in de zorgpraktijk.

Deelnemenden instellingen
Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Leiden, Hogeschool NCOI - Pro Education B.V., Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam 

Doel en doelgroep
Dit project heeft twee hoofddoelen:

  • Een open collectie bijeenbrengen van hoogwaardige en breed gedragen digitale leermaterialen. Deze leermaterialen kunnen bij zorgopleidingen ingezet worden in het onderwijs over zinvol meten in de zorgpraktijk (ZIeZO meten);
  • Een actieve vakoverstijgende community van hbo-docenten van zorgopleidingen opzetten. Deze docenten kunnen leermaterialen delen, ervaringen uitwisselen en bijdragen aan onderhoud, uitbreiding en verduurzaming van de verzameling leermaterialen.

De doelgroep bestaat uit hbo-docenten van medische en paramedische opleidingen, zowel op bachelor- als op masterniveau. Voorbeelden zijn Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Biometrie, Voeding & diëtetiek, Management in de zorg en Mondzorgkunde. De materialen kunnen ook nuttig zijn voor studenten, zorgprofessionals en instellingen voor bij- en nascholing.

Ontwikkelde materialen
Het belangrijkste te ontwikkelen materiaal is de digitale open collectie van leermaterialen over zinvol meten in de zorgpraktijk. Het plan is deze collectie te ontwikkelen in de loop van 2022. In de eerste helft van 2023 kan de collectie geoptimaliseerd worden en beschikbaar gesteld worden via SURFsharekit.

 

Meer weten?

Neem contact op met Esther Bols, esther.bols@zuyd.nl 

of