Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Partnering for Change (P4C_NL)

In dit project, in nauwe samenwerking met de praktijk en onderzoekers uit CanChild, ontwikkelen we een partnership model voor passend onderwijs om participatie en inclusie van alle kinderen te bevorderen.

Partnering for Change Model, afgekort P4C is ontwikkeld in Canada en richt zich op:

  • cross-over samenwerken en ondersteuning van de leerkracht binnen de klas door een ergotherapeut;
  • ‘empowerment’ van leerkrachten en ouders; 
  • het aanpassen van de fysieke en sociale omgeving op school (in de klas). 

P4C biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten en ouders en zoekt naar oplossingen op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen.

Promotieonderzoek
Op dit moment loopt een promotieonderzoek van Sarah Meuser ‘Enabling participation of children with special educational needs in Dutch primary schools applying an integrated, collaborative intervention between teachers and occupational therapists’ en een vervolg onderzoek in samenwerking met stichtingen MOVARE, Kindante, en ergotherapie praktijken. 

Ervaringen
Met financiële ondersteuning van NordForsk, Zuyd Hogeschool en andere betrokkenen stakeholders zijn er in afgelopen twee jaar veel bijzondere inzichten en observaties komen bovendrijven. Hieronder zie je een korte video met ervaringen.