Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Communicatie kent geen grenzen

Om de autonomie en participatie van communicatiekwetsbare adolescenten en volwassenen te bevorderen en hen in hun eigen kracht te zetten, maakt Kwecoo gebruik van de unieke ondersteuningsmethodiek ‘Communicatie kent geen grenzen’. In deze methodiek staat het benutten van de eigen capaciteiten (ondanks fysieke, mentale, emotionele en sociale levensuitdagingen), het bevorderen van de eigen regie en het optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving centraal.

Praktijkervaringen wijzen erop dat deze methodiek daadwerkelijk mensen in hun eigen kracht zet en bijdraagt aan een verbetering van kwaliteit van leven. Om deze methodiek breder te implementeren en toepasbaar te maken en continuïteit te garanderen in het uitdragen van deze methodiek, is er nood aan een systematische beschrijving van de methodiek en het ontwikkelen van materialen.

In co-creatie met de bewoners en hun directe omgeving, professionals en de sociale omgeving van Kwecoo worden succesfactoren van de methodiek `Communicatie kent geen grenzen`in kaart gebracht en materialen ontwikkeld om de methodiek duurzaam inzetbaar te maken en breder te implementeren. De eerste 3 fasen van het participatief actie onderzoek worden doorlopen in werkpakket 1 en leidt tot een pakket van eisen voor de te ontwikkelen materialen. De laatste 3 fasen van het participatief actie onderzoek worden doorlopen in werkpakket 2: de ontwikkeling van materialen voor een duurzame en brede implementatie van de methodiek: `Communicatie kent geen grenzen.`

 

Meer weten?

Bekijk de website of stuur een e-mail aan steffy.stans@zuyd.nl