Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

LIME Co-creatie

Co-creatie is het sleutelwoord van het Brightlands innovation programma Limburg Meet (LIME), waar de Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht samen werken aan ‘slimmer meten en efficiënter data verzamelen voor betere zorg’.

Wat is co-creatie?

Waarom co-creatie?
Omdat je als onderzoeker of innovator in de zorg wil dat het eindresultaat (lees: product, proces, interventie, dienst) daadwerkelijk ook wordt gebruikt in de praktijk. Dit lukt alleen wanneer je dit samen doet ‘in co-creatie’.

Wat is co-creatie?
Co-creatie is een actief, creatief en open proces waarbij alle betrokkenen evenveel inbreng hebben en daarmee het eindresultaat beïnvloeden. Co-creatie is daarmee een strategie om meer impact te creëren en draagt bij aan de ontwikkeling van producten (processen, diensten) die er in de praktijk écht toe doen.

Hoe doe je co-creatie?
Bij co-creatie wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken die komen uit de wereld van ‘service design thinking’ en ‘business’. Er is een groot aanbod van verschillende methodieken, maar het blijkt vaak onduidelijk welke methodiek geschikt. Daar hebben we binnen LIME een oplossing voor bedacht: het Co-creatie Impact kompas (ook beschikbaar in het Engels). 

Het Co-creatie Impact kompas ondersteunt onderzoekers en innovators bij de keuze van de juiste co-creatie methodiek bij een actuele vraag in een bepaalde fase van een (onderzoeks)project. Het kompas is ‘in co creatie’ ontwikkeld met LIME onderzoekers, experts op het gebied van design thinking, burgerparticipatie en business, én docenten en onderzoekers van Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht.

Bekijk deze video voor een impressie.

Kijk voor meer informatie over het Co-creatie Impact kompas op de website van LIME

Meer weten?

Stuur een e-mail aan anita.stevens@zuyd.nl

of