Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Voor Elkaar - Smart online tools om ervaringskennis van ouders te generen

Project Voor Elkaar heeft in co-creatie met ouders en experts online smart tools en methodieken ontwikkeld om de ervaringen van individuele ouders van kinderen met een beperking te kunnen verzamelen en deze zo te vertalen naar collectieve ervaringskennis. In dit project zijn diverse tools (producten) voor ouders ontwikkeld. Het ontwikkelen van de online tools is gebeurd in nauwe samenwerking tussen ouders, studenten en vertegenwoordigers van BOSK, UMCU, Zuyd en Mediaan (Partners) dat mede mogelijk gemaakt is door financiële steun van het Johanna KinderFonds en Revalidatiefonds.

Meer weten?

Neem contact op met Barbara Piskur, barbara.piskur@zuyd.nl

of