Promotieonderzoek
Lectoraat Autonomie en Participatie

Patiëntspecifieke meetinstrumenten in het proces van 'goal setting'

Ready for goal setting? From a patient-specific instrument to an integrated method in physiotherapy. Hierbij is de Patiënt-Specifieke Goal-setting methode (PSG) ontwikkeld, een methode om samen met de patiënt doelen te stellen in de fysiotherapie.

Eerstelijns zorgprofessionals zien steeds meer mensen met een chronische en/of complexe aandoening. Het bieden van cliëntgerichte therapie, waarbij de doelen en behandeling worden afgestemd op de individuele patiënt, is hierbij een uitdaging. In dit project is onderzocht hoe de fysiotherapie meer doelgericht en cliëntgericht kan worden. Daartoe is een systematische methode ontwikkeld waarbij de patiënt een actievere rol wordt toebedeeld en de behandeling beter kan worden afgestemd op activiteiten die voor de patiënt belangrijk zijn. Bekijk de video.


Contact 
Anita Stevens, anita.stevens@zuyd.nl