Promotie
Lectoraat Autonomie en Participatie

Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg

Inhoud en samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken. In dit kader is in nauwe samenwerking met professionals en patiënten het 4-bollenmodel ontwikkeld.

Meer weten?

Bekijk de factsheet van het proefschrift van Jerôme van Dongen of van het proefschrift van Stephanie Lenzen.

Contact
Jerôme van Dongen, jerome.vandongen@zuyd.nl