Producten en diensten
Lectoraat Autonomie en Participatie

Het participatiespel en de participatiematrix

Het participatiespel en de matrix is ontwikkeld in een aantal projecten door het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken samen met Burgerkracht Limburg en zorginstellingen. Het doel is om op interactieve en dialooggerichte wijze inzicht te krijgen in patiëntenparticipatie alsook het plannen hiervan. Het spel richt zich vooral op patiëntenparticipatie in onderzoek en zorginnovatie.

Het Participatiespel biedt ondersteuning aan patiënten(vertegenwoordigers) en projectgroepleden bij de inrichting van het design van patiëntenparticipatie. Het spel kan gebruikt worden in verschillende fases van een project:

  • aan het begin om patiëntenparticipatie in te richten,
  • tijdens het project om de daadwerkelijke patiëntenparticipatie te evalueren, aan te passen en vooruit te plannen, en
  • aan het einde van het project om te reflecteren op de ‘beleefde impact’ van patiëntenparticipatie en de samenwerking.

Met het Participatiespel stimuleert op een interactieve en speelse manier een open en gelijkwaardige dialoog over de rollen, doelen en verantwoordelijkheden van patiënten en projectteam leden. Daarnaast kan het participatiespel het nabespreken van leermomenten stimuleren door aan de hand van de ingevulde matrix terug te blikken op wat er gerealiseerd is. Ook kan het ook helpend zijn bij het voorkomen van overbelasting doordat rollen, doelen en verantwoordelijkheden duidelijker gedefinieerd worden.