Regionale Transitie en Innovatie
Regionale Transitie en Innovatie

Wat en waarom?

Wat heeft onze regio nu écht nodig? Waar liggen kansen voor Limburg? Een combinatie van zowel demografische ontwikkelingen als ontwikkelingen op het gebied van woon- en leefomgeving, economie, klimaat, energie en digitalisering. Een uitdaging die Zuyd Hogeschool graag aangaat, vooral omdat het de regio betreft.

De kracht schuilt in de combinatie van die verschillende gebieden. Ze versterken elkaar en leiden tot innovatie. Daarom werken we de komende jaren aan vier transitiethema’s die aansluiten bij de belangrijkste uitdagingen van de regio. En dat doen we niet alleen. Lectoren, docent-onderzoekers, studenten, bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen werken gezamenlijk aan praktijkgerichte onderzoeken. Met deze multidisciplinaire samenwerkingen scheppen we helderheid in de complexe transitiethema’s. Zo kunnen we op elk vlak inhoudelijk de diepte in. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

‘Passie voor ontwikkeling’ staat bij alle activiteiten van Zuyd centraal. Binnen elke opleiding zorgen we ervoor dat studenten over de kennis, inzichten en vaardigheden beschikken waar de regio behoefte aan heeft. En dat is precies waar de praktijkgerichte onderzoeken binnen de transitiethema’s over gaan. De resultaten zijn direct van toegevoegde waarde voor de regio, onze studenten en de opleidingen van Zuyd.

De transitiethema’s die de komende jaren centraal staan in de regio, zijn:

Waardevolle Wijken

Hoe transformeer je de vitaliteit en leefbaarheid van wijken in een regio die krimpt en lijkt te vergrijzen? In dit transitiethema worden integratie, leegstand, de arbeidsmarkt, leefbaarheid en energietransitie gecombineerd, onder andere voor de ontwikkeling van regio Parkstad.

Gezonde Samenleving

Kan de gezondheid van de Limburgers beter? Welke rol speelt innovatieve technologie hierin? Dit thema gaat over het versterken van de vitaliteit en participatie van de Limburgse bevolking. 

Circulair Produceren

In de transitie naar een meer toekomstbestendige, duurzame regio ligt de focus op Chemelot. We onderzoeken en werken aan innovatieve en praktische oplossingen voor klimaatneutraal produceren. Minder afval en mét maatschappelijke impact en betekenis voor de leefomgeving.

Toekomstbestendig Bedrijfsleven

In dit thema staat de ontwikkeling van de regionale economie centraal. Hoe kunnen data nog slimmer worden ingezet om deze te stimuleren? Verschillende vakgebieden, (toekomstige) professionals, organisaties en het bedrijfsleven gaan de uitdaging aan.

Contact en meer info

Mark Liedekerken (directeur Regionale Transitie en Innovatie) is verantwoordelijk voor de coördinatie en integrale aansturing van de transitiethema’s binnen Zuyd. 

Contact
Voor vragen of suggesties rondom de transitiethema’s neem je contact op met Mireille Jongen mireille.jongen@zuyd.nl