Regionale Transitie en Innovatie
Regionale Transitie en Innovatie

Gezonde Samenleving

Een vitale samenleving gaat hand in hand met gezonde burgers. Gezonde Limburgers in dit geval. Voor het transitiethema Gezonde Samenleving werken verschillende lectoraten van Zuyd Hogeschool samen aan de versterking van de vitaliteit en participatie van onze bevolking.

Limburg kan namelijk wel een duurzame boost gebruiken. De vergrijzing ligt hier relatief hoog en dat heeft gevolgen. Chronische aandoeningen komen bijvoorbeeld vaker voor dan elders in het land en ook overgewicht is een bekend probleem. De provincie heeft niet voor niets ‘sociale innovatie’ en ‘positieve gezondheid’ als speerpunten. De noodzaak om te innoveren is duidelijk en Limburg heeft alle benodigde kennis en vaardigheden in huis. Om een duurzaam verschil te maken, is gekozen voor een samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven, organisaties en overheden.

Projecten

Zo zijn er verschillende lectoraten (o.a. Voeding, Leefstijl en Bewegen, Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Ondersteunende Technologie in de Zorg, Sociale Integratie) die werken aan projecten waarin aandacht is voor preventie, (langdurige) zorg en de rol van technologie in dit transitiethema. Allemaal met hetzelfde doel: de vitaliteit en participatie van de Limburgers versterken. In het transitiethema Gezonde Samenleving wordt gewerkt aan meerdere projecten tegelijkertijd. Twee projecten die zeker de aandacht verdienen, zijn de volgende:

Project Vitale (Lim)burgers

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, maar de betekenis van ‘vitaal zijn’ is voor iedereen anders. Een gezonde, actieve leefstijl blijkt voor veel mensen moeilijk te realiseren. Bij Vitale (Lim)burgers krijgen mensen hulp om een vitale leefstijl aan te nemen en worden professionals opgeleid om de burger hierin praktisch te ondersteunen. De focus ligt op preventie, leefstijl en individuele variatie voor een toekomstbestendige gezondheidszorg. Denk aan subprojecten gericht op voeding, beweging en leefstijl, een onderzoek naar de individuele kenmerken van COPD-patiënten en op maat gemaakte modules die Limburgers leren vers, goed en lekker te koken. 

Het lectoraat  Voeding, Leefstijl en Bewegen leidt dit samenwerkingsverband tussen Hogeschool Zuyd, de provincie Limburg, Maastricht University, Brightlands en andere (kennis)instituten en bedrijven.

Project LIME: LImburg MEet

Goede en efficiënte zorg. Dat is het doel van LIME. Door data te meten en te analyseren, verbetert de zorg en blijft deze betaalbaar. Hogeschool Zuyd, de provincie Limburg, Universiteit Maastricht en de Brightlands Campussen werken samen met zorgprofessionals, het bedrijfsleven en zorgvragers aan praktische oplossingen.

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in razendsnel tempo op. De zorgvraag neemt toe, professionals krijgen nieuwe taken en er komt steeds meer meetapparatuur op de markt. LIME verbindt en ondersteunt op dit gebied en stimuleert kennisontwikkeling. Door de interdisciplinaire samenwerking kan LIME relevante partners uit verschillende expertisegebieden met elkaar verbinden.

Bij LIME 1.0 lag de focus op kennisontwikkeling binnen de volgende thema’s: Anders Meten, Personal Health Train, Personalised wearables en Point of Care. Hierin faciliteert en begeleidt LIME projecten rondom de ontwikkeling van innovatieve meetproducten of -processen. Zo kunnen innovatieve producten zelfs getest worden in de ‘living labs’.  LIME 2.0 gaat de focus leggen op een aantal nieuwe projecten (zie hieronder).

 

Projecten LIME 2.0

  • Voorkomen van coronaire hartziekten met AI-gedreven gepersonaliseerd leefstijladvies
  • Duurzaam implementeren van doelgericht meten met eHealth ter ondersteuning van de eerstelijns zorgpraktijk
  • Optimalisatie van deelname aan een preventieve strategie gericht op het voorkomen van langdurig verzuim in het Limburgse mkb
  • Liquid Biopsies (moleculaire tumordiagnostiek bij prostaatkanker)
  • Beter op Gewicht: BEweeg, eET, verandER Gepersonaliseerde leefstijlondersteuning ter preventie van overgewicht en/of (verhoogde kans op) obesitas, in het bijzonder gericht op kwetsbare groepen ter verhoging van hun vitaliteit