Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Partnership met ouder en kind

Dit project gaat over het genereren en delen van ervaringen en ervaringskennis van kinderen en ouders.

Dit gebeurt door een online boekje – ‘Wie ben ik?’ of de Nederlandse versie van Child's Meaningful Activities and Participation (C-MAP_NL). Het doel is om de leefwereld van kind en ouders dichterbij te brengen bij de professionals, stem aan kind en ouders te geven door partnership in diverse fases: de inventarisatie fase (inzicht geven van sterke en minder sterke kanten van het kind); gezamenlijk doelen stellen en besluitvorming en de gezamenlijke uitvoering van de plan.

Dit project loopt in nauwe samenwerking met Finse partners van Metropolia University (Nea Vanska) 

Contact
Stuur een e-mail aan barbara.piskur@zuyd.nl