Regionale Transitie en Innovatie
Regionale Transitie en Innovatie

Toekomstbestendig Bedrijfsleven

Als drukbezette ondernemer of succesvol midden- en kleinbedrijf (mkb) kom je vaak één ding te kort: tijd. En dat is een belangrijke factor als je wilt innoveren en efficiënt wilt werken. Een toekomstbestendig bedrijfsleven schuilt voor veel mkb’ers in digitalisering. Een nieuwe doelgroep bereiken, efficiënter werken, tijdwinst. Zomaar wat voordelen als (online) data effectief worden ingezet. Maar hoe doet je dat? Veel bedrijven wíllen wel, maar weten niet hoe en het ontbreekt ze aan, jawel, tijd. Bovendien is ‘data’ voor veel ondernemers geen tastbaar begrip en zijn ze zich niet bewust van de kansen die ze laten liggen.

Volop kansen

En dát die kansen er zijn, is overduidelijk. Slimmer inkopen, beter plannen en meer omzet bijvoorbeeld. In Limburg onderneemt slechts 15% van de mkb’ers online. Daarom is het transitiethema Toekomstbestendig Bedrijfsleven hard nodig in deze regio.

Hogeschool Zuyd werkt samen met studenten, onderwijs- en kennisinstituten en het bedrijfsleven om mkb’ers te helpen bij de transitie naar het effectief inzetten van data. Verschillende lectoraten (o.a. Innovatief Ondernemen, Future-proof Financial, Preventive Law, Employability) delen hun expertise en (praktijkgerichte) onderzoeken om organisaties in de (EU)regio te helpen.

MKB Datalab Limburg

Het lectoraat Innovatief Ondernemen werkt samen met het MKB Datalab Limburg. Een loket voor ondersteuning, advies en training op het gebied van digitale transformatie en data-analyse, speciaal voor het MKB. In samenspraak met het Zuyd Innovation & Entrepreneurship Lab (ZIEL) leren ondernemers over digital marketing zoals online zichtbaarheid, adverteren op social media, data-analyse en het verwerken van data in de vorm van onderzoek, trainingen en workshops. Er is niet alleen sprake van kennisoverdracht, maar studenten ondersteunen ook in de praktijk. MKB Datalab voorziet organisaties van stagiaires of ondersteuning op projectbasis. Begeleid door docenten en experts (zoals lectoren), helpen studenten met onderwerpen als cybersecurity, e-commerce (zoals appontwikkeling) en zelfs met Artificial Intelligence (AI).

Voor elk transitiethema geldt dat duurzaamheid erg belangrijk is. Bij het ‘Toekomstbestendig Bedrijfsleven’ en het MKB Datalab Limburg is dat niet anders. Om de transformatie, kennis en vaardigheden niet te laten versloffen, wordt het brede netwerk ingezet. Zo is dit project een samenwerking tussen Zuyd, Vista College, OU, ROC Gilde, de Brightlands Smart Services Campus, en gesubsidieerd door de provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het netwerk wordt ingezet om de mkb’ers aan de juiste organisaties te verbinden. Zo kunnen ze blijven innoveren en digitaliseren, ook op de lange termijn.

AI Kompas

AI (Artificial Intelligence) is een hot item voor het bedrijfsleven en de economie. Het lectoraat Data Intelligence werkt onder andere aan het project waarin een AI Kompas wordt ontwikkeld. Hiermee krijgt de gebruiker informatie en advies over AI aan de hand van zijn/haar specifieke situatie. De meeste bedrijven hebben de kennis om AI effectief in te zetten (nog) niet in huis. Het AI Kompas helpt ze hier op een laagdrempelige manier mee.

Advies op basis van een ingevulde vragenlijst, is de eerste stap van de AI adviestool. Vervolgens deelt de gebruiker zijn/haar dataset en vraagstuk. Daarbij worden modellen gegenereerd en krijgt de gebruiker passend advies van de AI model generator. Het toepassen van deze nieuwe kennis is de laatste stap. Dit wordt op een laagdrempelige manier uitgelegd in de AI bibliotheek. Het lectoraat Data Intelligence werkt hiervoor samen met de lectoraten Employability, Future-proof Financial en Innovatief Ondernemen.