Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Ervaringen delen via het ‘Vertelpunt vele handen

Samen met burgers en diverse stakeholders ontwikkelen we online omgeving ‘Vertelpunt vele handen’ waarin de mensen die gebruik maken van ondersteuning, hulp en/of zorg in sociale domein hun ervaringen kunnen delen. Het doel is om van elkaar te leren van wat goed gaat en hoe de kwaliteit van ondersteuning, hulp en/of zorg in sociale domein beter kan.