Promotieonderzoek
Lectoraat Autonomie en Participatie

Pregnancy-related urinary incontinence: does it bother?

Dit promotieonderzoek van Heidi Moossdorff-Steinhauser (promotieteam Marc Spaanderman (MUMC+), Bary Berghmans (MUMC+), Esther Bols (UM & Zuyd Hogeschool) heeft als doel om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van urineverlies in de zwangerschap en tot 1 jaar post-partum, de ervaren last, het hulpzoekgedrag en het effect van bekkenbodemspiertherapie.

De zwangerschap en bevalling zijn belangrijke risicofactoren voor het krijgen van urineverlies in de zwangerschap, post-partum maar ook later in het leven. De prevalentie van urineverlies in de zwangerschap en tot 1 jaar post-partum is al veel onderzocht, met zeer uiteenlopende prevalentiecijfers als resultaat. Het hebben van urineverlies heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven. De ervaren last is een voorspellende factor voor het zoeken van hulp. Bekkenbodemspieroefeningen zijn bewezen effectief bij vrouwen met urineverlies in het algemeen. Er is echter nog onvoldoende bewijs dat het een effectieve therapie is bij peri-partum vrouwen.

Meer weten?

Neem contact op met heidi.moossdorff@maastrichtuniversity.nl