Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Veerkrachtig samen beslissen

Samen beslissen bij kwetsbare ouderen gebeurt vaak pas bij een acuut probleem, bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp, en is dan beperkt tot beslissingen over behandelbeperkingen, zoals al dan niet reanimeren of IC-opname. Ouderen voelen zich hierdoor regelmatig overvallen. Bij volgende acute events herhaalt zich dan een onvoorbereid beslismoment, resulterend in interventies die onvoldoende bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. Proactieve zorgplanning met vertrouwde zorgverleners is dus gewenst. De doelen en voorkeuren van de oudere en diens mantelzorgers zijn daarbij het uitgangspunt.

Kwetsbare ouderen en hun eerstelijns zorgverleners gaan vroegtijdig met elkaar in gesprek over de keuzes voor toekomstige zorg. Zij beslissen samen welke zorg het best past bij wat zij belangrijk vinden in de eigen context. Hierbij betrekken zij informatie over te verwachten uitkomsten van behandelingen, aangereikt door tweedelijns zorgverleners. Daarmee wordt ongewenste zorg voorkomen.

Het project
Dit project maakt gebruik van de subsidieregeling  Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’ van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Zuyd is projectpartner naast een grote groep van burger-, welzijns- en huisartsorganisaties. Maar ook verpleeg- en verzorgingshuizen dragen hun steentje bij. Net als zorgverzekeraar CZ, netwerken van Hulp bij Dementie en Palliatieve Zorg en de ziekenhuizen in de regio’s Sittard, Heerlen en Nijmegen: Zuyderland en Radboud UMC.

Meer informatie

Neem contact op met Albine Moser of Emmylou Beekman