Promotieonderzoek
Lectoraat Autonomie en Participatie

Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability

Het doel was om in dit proefschrift was om acties, uitdagingen en behoeften van ouders te beschrijven in relatie tot ondersteuning van participatie van hun schoolgaande kinderen met een lichamelijke beperking.

Dit doel is in twee stappen behaald. Allereerst werd de literatuur geraadpleegd om na te gaan wat al bekend is over het thema (acties, uitdagingen en behoeften van ouders) en om duidelijkheid te verkrijgen over de concepten participatie en sociale participatie. Daarna werd op drie verschillende manieren bij ouders van kinderen met een lichamelijke beperking informatie verzameld over hun acties, uitdagingen en behoeften.

Meer weten?

Neem contact op met Barbara Piskur, barbara.piskur@zuyd.nl

of