Regionale Transitie en Innovatie
Regionale Transitie en Innovatie

Circulair Produceren

Circulair produceren klinkt voor sommigen misschien als iets futuristisch, maar niets is minder waar. Bij steeds meer (inter)nationale bedrijven en organisaties staat het thema ‘circulariteit’ op de agenda. De overgang naar een meer toekomstbestendige samenleving is ook voor Limburg een belangrijke pijler. Een toekomst met minder afval en aantasting van de natuur met duurzame energie en door hergebruik van grondstoffen.

En Limburg is de ideale provincie om te innoveren op het gebied van circulaire productie. Met het Chemelot Industrial Park en de Brightlands Chemelot Campus is alles aanwezig om flinke stappen te zetten. De provincie wil in 2050 klimaatneutraal zijn, door bijvoorbeeld afval te gebruiken als grondstof van de toekomst. Goed voor het milieu én goed voor Limburg. Er komen banen bij, er worden huizen gebouwd en de regio wordt nóg interessanter voor studenten. Zuyd is dus voorloper met dit thema en bereidt (toekomstige) professionals voor op de transities waarmee zij te maken krijgen.

CHILL

Circulair produceren is een multidisciplinaire activiteit en het mes snijdt daarmee aan méér dan twee kanten. Door verschillende expertises met elkaar te verbinden, is de impact het grootst. En dat is precies wat er gebeurt bij kenniscentrum CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs). Daar is alles aanwezig voor kruisbestuiving tussen verschillende lectoraten, bedrijven, studenten, onderwijs- en kennisinstellingen.

Waar voorheen de focus lag op (chemie)onderzoek in de laboratoria van Chemelot en de opleiding Applied Science, is er nu volop ruimte voor verbreding. Naast het lectoraat Material Sciences, zijn ook studenten uit de richtingen Engineering, ICT, Technische Bedrijfskunde en Marketing betrokken bij projecten rondom circulair produceren. Op deze manier hebben de onderzoeksresultaten direct invloed op de maatschappij, leefomgeving en het bedrijfsleven.

CHILL heeft veel ervaring met dit soort multidisciplinaire samenwerkingen. Tijdens de Nationale Hackathon Circulaire Economie 2021 werd dat eens te meer duidelijk. Samen met 23 studenten en jonge professionals werden ze uitgeroepen tot winnaar met de game Circular City. In deze game herbouwt de speler een sterk vervuilde stad. Het idee viel zelfs zó goed, dat de teams hun project verder mogen uitwerken van de Provincie Limburg, Zuyd en CHILL. De ‘Versnellingstafel’ van Circular City is al gestart. Studenten worden begeleid, gecoacht en beschermd: het intellectuele eigendom blijft in het bezit van de studenten.

Circular Space

Een ander project van CHILL is de Circular Space, die in juli 2021 is geopend. Hier wordt gewerkt met regionale ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf). Zij krijgen de kans om samen met studenten kleinschalig producten te ontwikkelen. Een voorbeeld is het bedrijf Blue Plastics, dat met CHILL een methode ontwikkelde om gebruikte plastic folies te reinigen voor hergebruik. Ook komt er in de Circular Space een recycle pilotbedrijf, om studenten te laten ervaren hoe het is om een bedrijf te runnen.

Mijlpaal

”Zuyd Hogeschool is verheugd dat samen met de partners een zeer helder en realistisch plan is gemaakt voor de ontwikkeling van de eerste Europese Circular Hub op en rondom Chemelot. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar de realisatie van een circulair cluster van bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen met internationale impact," concludeert Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd.