Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

COM ICT

Een dyslexiehulpmiddel is écht een middel dat ‘helpt’. Dat wil zeggen dat het hulpmiddel ervoor zorgt dat personen met dyslexie in hun kracht gezet worden zodat ze thuis, op school en op het werk optimaal kunnen functioneren. Op die manier kunnen personen met dyslexie hun talenten laten zien.

Doorontwikkeling methodiek COM

Het doel van de methodiek COM (Compenserende dyslexiehulpmiddelen Op Maat) is dat dyslexiehulpmiddelen succesvol gebruikt worden. Dit doel wordt bereikt door:

  • Verbeteren en versterken van de samenwerking tussen alle partijen
  • Creëren van bewustwording
  • Vergroten van aandacht en acceptatie voor dyslexiehulpmiddelen
  • Verbeteren van het gebruik van deze hulpmiddelen

In deze methodiek om dyslexiehulpmiddelen succesvol in te zetten, staat samenwerking centraal. Alle betrokkenen werken samen met elkaar zodat de persoon met dyslexie met het hulpmiddel beter kan functioneren thuis, op school en/of op het werk. In de methodiek staan de verantwoordelijkheden van iedereen beschreven. 

De methodiek COM is ontwikkeld in een RAAK-MKB project tussen 2015 en 2017. De methodiek beschrijft de stappen die alle betrokkenen samen moeten zetten om dyslexiehulpmiddelen succesvol in te zetten. Dat stappenplan biedt houvast en geeft richting om samen het doel te bereiken.

In 2020 is de methodiek COM en de website www.dyslexiehulpmiddelen.com verder ontwikkeld binnen het  Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (2017-2021) en is de website gekoppeld met www.dyslexiecentraal.nl.

Op de website www.dyslexiehulpmiddelen.com vind je alles wat nodig is om de methodiek COM toe te passen in de praktijk.

Website dyslexiehulpmiddelen
De website www.dyslexiehulpmiddelen.com geeft onafhankelijke informatie over dyslexiehulpmiddelen en hoe je ze optimaal gebruikt. De website is ontwikkeld voor alle betrokkenen; Personen met dyslexie, ouders, docenten, dyslexiedeskundigen en de schoolleiding/werkgever. De website volgt de methodiek COM (Compenserende dyslexiehulpmiddelen Op Maat) die de fasen voorbereiding, instructie, gebruik en evaluatie onderscheidt. De website bevat de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen per fase. Je vindt er onder andere een stappenplan, handige tools en een onafhankelijk hulpmiddelenoverzicht. De website is gekoppeld aan de website www.dyslexiecentraal.nl van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Meer informatie

Neem contact op met Katrien Horions en Edith Hagedoren