Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

ZonMw Samenwerking in DCD Netwerk

In deze innovatie wordt gewerkt aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) in Friesland.

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden moet deze optimaal afgestemd zijn op de wensen van patiënten, aansluiten bij de capaciteiten van zorgprofessionals en passen binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid.

Partners
ZonMw Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in Friesland: ontwikkelen van een DCD-netwerk met Revalidatie centrum Friesland, Landelijke Oudervereniging Balans, Kinder Fysiotherapie Leeuwarden, Fysiotherapie Oosterwolde, Zuyd Hogeschool (Barbara Piskur) 

Meer weten?

Neem contact op met barbara.piskur@zuyd.nl 

of