Producten en diensten
Lectoraat Autonomie en Participatie

Leidraad Communicatievriendelijk meten

Vragenlijsten duidelijker en toegankelijker maken? Maak gebruik van deze leidraad!

De leidraad helpt u in kaart brengen hoe duidelijk de vragenlijst die u wilt gebruiken is. 
De leidraad biedt actiepunten om deze vragenlijst toegankelijk te maken, ook voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Per actiepunt vindt u uitleg en tips zodat u deze kunt gebruiken.

Mensen zijn communicatiekwetsbaar wanneer ze moeite hebben met begrijpen of wanneer ze zich moeilijk kunnen uiten. Iedereen is wel eens communicatiekwetsbaar in bepaalde situaties:

 

Wat levert het op?
Heeft u de vragenlijst met de leidraad in kaart gebracht?
Heeft u de vragenlijst vervolgens communicatievriendelijk aangepast? 
Dan kunt u deze gebruiken in de praktijk.

De cliënt zal de vraag beter begrijpen. Hierdoor kan de cliënt een antwoord geven dat past bij zijn/ haar situatie. Als professional krijgt u vervolgens betrouwbare antwoorden. U kunt hiermee een actie/ zorgplan opstellen dat aansluit bij de vraag van de cliënt. Beide partijen komen er beter uit.

Meer info

Wilt u meer weten over dit project of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met:

logo sia