Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Patiëntenparticipatie in de palliatieve context

Patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs of zorgvernieuwing gebeurt gelukkig steeds meer. Door samen te werken verbetert de kwaliteit van het onderzoek, de toepasbaarheid in de praktijk en de aansluiting bij de wensen en behoeften van de patiënt en zijn mantelzorger. Professionals willen vaak meer aan patiëntenparticipatie doen. Echter, ze missen de kennis en ervaring over hoe ze de juiste methodiek van participatie kunnen inzetten voor betekenisvolle inbreng. Het hoofddoel is patiëntenparticipatie duurzaam versterken in de context van de palliatieve zorg: bij 10 projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.

Meer weten?

Neem contact op met Albine Moser, albine.moser@zuyd.nl

of