Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Barbara Piskur

Sinds 2003 werk ik voor Zuyd Hogeschool in de functie van docent Ergotherapie met als specialisaties kinderrevalidatie en internationalisering. Laatstgenoemde uit zich onder meer in het coördinatorschap van een tweejarige (2008-2010) ERASMUS Curriculum Development Project EEE4all.

Vóór Zuyd Hogeschool was ik acht jaar als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië). Aan diezelfde Universiteit had ik in 1990 mijn bachelordiploma Ergotherapie verkregen. Voordat ik aan de Universiteit van Ljubljana aan de slag ging werkte ik een aantal jaren als ergotherapeut met meervoudige gehandicapte kinderen. Sinds de afronding van de European Master of Science in Occupational Therapy in 2001 ben ik altijd betrokken geweest bij onderzoek. Mijn inhoudelijke interesse ligt op het gebied van participatie van kinderen met fysieke beperkingen en hun ouders. Die interesse leidde tot mijn samenwerking met NetChild en diverse vakinhoudelijke groepen (Kind en Jeugd bij Ergotherapie Nederland, Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE) Limburg) in de kinderergotherapie in Nederland. Uiteindelijk is ook mijn deelname vanaf 2009 aan het RAAK-programma 'Innovatieve paramedische praktijken in de eerstelijn gezondheidszorg' van het lectoraat Autonomie en Participatie een gevolg van deze interesse.

In januari 2010 startte ik mijn nieuwe uitdaging, een promotieonderzoek over de bevordering van sociale participatie van kinderen met een lichamelijke beperking. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de percepties, ervaringen en expertise van ouders en jong volwassenen vanuit het perspectief van Family-Centered Service. Het promotieonderzoek loopt van 1 januari 2010 tot 31 december 2015 en is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma CAPHRI van de Universiteit van Maastricht.

E barbara.piskur@zuyd.nl