Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Publicaties 2011-2015

Wetenschappelijke artikelen  

 • Beckers, H. (2013). Het Linken van Praktijk en Theorie in Pabo-onderwijs. Master thesis. Heerlen:  Open Universiteit.
 • Beckers, S., & Verheijen, L (2014). De studieloopbaanbegeleider: Actie en persoonlijke ontwikkeling. Intern verslag dNP, Sittard.
 • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2010). Capturing mentor teachers' reflective moments during mentoring dialogues. Teachers and teaching: Theory and Practice, 16(1), 7-29.
 • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2011). Waarin onderscheiden opleiders in instituten en opleiders in scholen zich? Kennisbases en competenties van drie typen opleiders van (aanstaande) leraren. VELON.
 • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles. Teaching and Teacher Education, 27, 320-331.
 • Crasborn, F., & Hennissen P. (2014a) Training mentor teachers for effective supervision: the impact of the SMART programme. In K.-H. Arnold, A.  Gröschner & T. Hascher (Hrsg.), Schulpraktika in der Lehrerbildung: Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse und Effekte. Münster u.a.: Waxmann.
 • Graus, M. (2013). Sub Rosa: Een onderzoek naar het effect van het afstemmen van persoonlijkheidskenmerken tussen mentor en student op de tevredenheid van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding. Masterthesis, Maastricht University, TIER.
 • Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: Opleiden van leraren op de werkplek. Lectorale rede. Zuyd Hogeschool: Heerlen.
 • Hennissen, P., & Crasborn, F. (2012). Why is there confusion in practicum terminology?  Paper presented at the annual meeting of the AARE. Sydney.
 • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Clarifying pre-service teacher perceptions of mentor teachers’  developing use of mentoring skills. Teaching and Teacher Education, 27 (6), 1049-1058.
 • Vandyck, I., Kreijns, K., Meijs, C., & Hennissen, P. (2013). Participation in Communities of Practices: The role of community development, motivation and intention. Paper presented at the Annual Meeting of the European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). Bielle, Zwitserland.


Vakbladen

 • Crasborn, F., Hennissen, P. (2014b). Op zoek naar de 'M-factor' van werkplekbegeleiders. In E. Klatter & Q. Kools, Inspiratiebundel, pp. 67-80. Tilburg: Fontys Hogescholen, Lectoraten Educatie Fontys. 
 • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F., & Bergen, T. (2014). De ‘M-factor’ in begeleidingsgesprekken monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35 (1), 85-98.
 • Hennissen, P., & Crasborn, F. (2011). Variatie in gespreksrollen, ook voor schoolleiders? Meso Magazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement voor vo/be, 31 (176), 26-27.
 • Crasborn, F., Hennissen, P. (2014b). Op zoek naar de 'M-factor' van werkplekbegeleiders. In E. Klatter & Q. Kools, Inspiratiebundel, pp. 67-80. Tilburg: Fontys Hogescholen, Lectoraten Educatie Fontys. 


Overige
  

 • 'De docent moet mee'. Limburgs Dagblad, 24-11-2014. Gesprek over ICT in het bassisonderwijs met Ankie van de Broek, Marcel Graus, Sharon Boekhorst, Cassidy Vromen.
 • ‘De Nieuwste Pabo leidt op tot leerkracht van de toekomst: Combinatie van theorie en praktijk leidt tot de beste resultaten’. Nummer 1: jrg. 30, mei 2014. Gesprek met Mieke Groten (dNP) en Elly Kusters (directrice bs de Neerakker, Heythuysen).
 • ‘Leer het zelf te ontdekken’. Mosalira, jaarverslag 2012, 22-25. Gesprek met Paul Hennissen, Ans Meijers-van Kan en een leerling van bs Amby).
 • ‘Studieloopbaanbegeleiding bij de Nieuwste Pabo: samen met en op de werkplek.’ (2014). Gesprek met Linda Verheijen en Susan Beckers voor editie Zuyd. Heerlen, oktober 2014, 37, p. 19.
 • 'Verbeteren van studieloopbaanbegeleiding op de werkplek.' In S. Schoenmakers, Kennismaken om kennis te maken: Verbindingen tussen onderzoek en Onderwijs, pp. 43-46. Zuyd Hogeschool: Heerlen, 2013. (Gesprek met Margreet Vriesema en Paul Hennissen).

Contact

Naar website lectoraat