Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Voeding, Leefstijl en Bewegen

Steeds meer mensen kampen met overgewicht en/of ontwikkelen chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en chronische pijn. Anderen moeten hun leven opnieuw inrichten vanwege een ziekte of ingreep, zoals na een beroerte, de diagnose kanker of na een amputatie van been of arm. In alle gevallen zal een vitale leefstijl kunnen bijdragen aan het vergroten van de veerkracht (algemene, selectieve en geïndiceerde preventie). Tal van positieve effecten worden immers beoogd met een gezonde actieve leefstijl, zoals een betere gezondheid, minder zorgkosten en beter zelfstandig functioneren. Een gezonde, actieve leefstijl is in de huidige samenleving voor veel mensen echter moeilijk te realiseren, terwijl de kanteling in de gezondheidszorg er juist om vraagt dat burgers (meer) verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid. Het lectoraat richt zich op de vraag hoe mensen met beperkingen of chronische aandoeningen door middel van gepersonaliseerde (leefstijl)interventies duurzaam aangezet kunnen worden tot een vitale leefstijl.

Speciale aandacht voor technologie 
In het lectoraat worden nieuwe mogelijkheden en interventies op het gebied van bewegen, voeding en gedragsverandering, toegespitst op de individuele cliënt ontwikkeld en geëvalueerd en worden implementatietrajecten uitgevoerd. Er is speciale aandacht voor de mogelijkheden van technologie hierin. 

Interdisciplinaire samenwerking 
De missie van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de samenleving en is een van de vier lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Binnen deze programmalijnen, maar ook binnen de opleidingen en de lectoraten van de Gezondheidszorg opleidingen wordt intensief samengewerkt (onder andere in het project LImburg MEet, LIME). Het lectoraat heeft bij de academie Fysiotherapie haar thuisbasis maar werkt ook nauw samen met andere Zuyd opleidingen in bijvoorbeeld techniek en design en met lectoraten van Zuyd. 

Projecten
Meer informatie over de projecten van het lectoraat is hieronder te vinden. Het meerjarig programma ‘Vitale (Lim)burgers’ heeft een eigen website

Over de lector

Susy Braun heeft door haar passie voor sport en bewegen aan de sportuniversiteit in Keulen bewegingswetenschappen gestudeerd (1994, Deutsche Sporthochschule Köln), waarna zij de opleiding tot fysiotherapeut heeft afgerond (Hogeschool Heerlen, 1997). De eerste jaren heeft zij haar baan bij Zuyd Hogeschool (vanaf 1998) bij de opleiding Fysiotherapie gecombineerd met patiëntenzorg in een eerstelijnspraktijk.

Vanaf 2013 is zij hoofddocent bij de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd. In 2010 is zij gepromoveerd op onderzoek naar motorisch leren met behulp van mentale training bij mensen met verworven hersenletsel. Vanaf 2011 is zij programmaleider van de programmalijn ‘Stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl’ van EIZT.
Op 16 maart 2018 werd dr. Susy Braun geïnstalleerd als Lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Erik van Rossum. Bekijk hier hun rede “Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg”.

Meer info over Susy Braun op Researchgate of LinkedIn

 • Betrokken bij het lectoraat

  Onderstaand vindt u een overzicht van de leden van het lectoraat.

  Ruud BongersRuud Bongers
  Ik ben van oorsprong werktuigbouwkundige en heb als mechanisch constructeur, application engineer en projectmanager in de machinebouw en automotive gewerkt. In 2014 maakte ik de overstap naar het onderwijs. Ik ben als docent verbonden aan de opleiding Engineering waar ik betrokken ben bij de ontwikkeling en uitvoering onderwijs van de afstudeerrichtingen Mechanical en Healthcare Engineering. Naast het doceren ben ik fanatiek triatleet (Ironman) en innovator. De studie Master Sport and Health Innovation heeft mij inzicht gegeven om mijn passies; technologie, sport en gezondheid te combineren. Bij het lectoraat pas ik deze kennis toe in het project iCaptur. Daarbij maak ik gebruik van de nieuwste technologie, ben ik verbinder (innovator) en onderzoeker op het scheidingsgebied van zorg en technologie.

  Contact: ruud.bongers@zuyd.nl 
  Pieter Dekkers
  Ik ben vanuit de ondersteunende dienst video@zuyd een vast aantal uren ingezet voor het lectoraat. Ik ben opgeleid als TV-programmamaker en heb mijn Bachelor in the Fine Arts behaald bij Academie Sint Joost in Breda in 1994. Ik heb na mijn studie vooral gewerkt in de corporate sector en me bezig gehouden met maken van bedrijfsjournaals, corporate movies, reclame en instructievideo’s. In 2004 ben ik als Instructional Media Developer in Canada gaan werken voor het British Columbia Institute of Technology en heb daar mijn passie voor het onderwijs ontdekt. Het maken van onderwijsmateriaal, betrokken zijn bij onderzoek en begeleiden van docenten bij het inzetten van media ben ik vanaf 2009 ook bij Zuyd Hogeschool gaan doen. Na twee jaar docentschap bij CMD en het behalen van mijn basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid heb ik nog meer ervaring opgedaan die goed van pas komt bij het werken voor het lectoraat. Ik ondersteun bij de vertaling van onderzoek naar het onderwijs en het in beeld brengen van de activiteiten naar de buitenwereld. 

  Contact: pieter.dekkers@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn

  Li Juan JieLi Juan Jie, Msc, PT
  Ik heb een achtergrond in fysiotherapie (Zuyd Hogeschool 2013) en een Master in Sport and Health Sciences (University of Exeter 2014). In september 2015 ben ik begonnen aan mijn promotietraject aan Zuyd hogeschool (lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen) en aan de Universiteit Maastricht (vakgroep voedings- en bewegingswetenschappen & vakgroep huisartsgeneeskunde). Naast mijn promotieonderzoek ben ik deels werkzaam als docent binnen de opleiding fysiotherapie (Zuyd hogeschool) en werk ik deels als squash trainer bij het sportcentrum van de Universiteit Maastricht. 

  Mijn huidige promotieonderzoek richt zich op het onderzoeken van de effectiviteit en toepassing van impliciet motorisch leren binnen de neurologische revalidatie. Daarnaast richt het project zich op het gebruik van een sensorenfeedback systeem “Stappy” die patiënten kunnen gebruiken ter ondersteuning van het zelfstandig oefenen van het lopen.  Mijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van motorisch leren binnen de revalidatie en het gebruik van technologieën om dit proces te ondersteunen.

  Contact: li-juan.jie@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Tanja de JongTanja de Jong
  Ik ben werkzaam bij Zuyd vanaf 2011 als beleidsondersteunend medewerker en SLB er bij de juridische en management opleidingen van Zuyd. Sinds maart 2016 ben ik verbonden aan  het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Enerzijds als leefstijl-/beweegcoach in de diverse vitaliteitsprogramma’s ( o.a. BETER op gewicht Beweeg EeT verandER). Daarnaast ben ik betrokken bij de ontwikkeling van BETER programma’s voor reuma, diabetes type 2 en burn out. Deze programma’s worden ontwikkeld vanuit een systemische benadering. We starten vanuit een fenotypering/ subtypering naar een steeds meer individuele manier van het stimuleren van een gezondere leefstijl voor personen met een complexe chronische aandoening. In juni 2019 heb ik mijn HBO-opleiding acupunctuur afgerond. De klassieke acupunctuur is een eeuwenoude geneeswijze die op een holistische manier erop gericht is je energiebalans te herstellen en je lichaam en geest aan te zetten tot een natuurlijk helend vermogen. De traditioneel Chinese geneeswijze is daarnaast een voorbeeld/ manier van systemische geneeskunde.

  Contact: tanja.dejong@zuyd.nl 

  Iris KaneraIris M. Kanera, PhD, MPH, PT 
  Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als docent en onderzoeker bij de gezondheidszorg opleidingen van Zuyd Hogeschool. Ik verzorg onderwijs bij de academie Fysiotherapie in zowel het reguliere als ook in het internationale programma en coördineer de minor Project Leefstijl. Als onderzoeker ben ik verbonden aan het  lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen en ben betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten die zich richten op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hierbij is er veel aandacht is voor maatwerk, een praktische toepassing en het betrekken van studenten uit verschillende opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn de BETER programma’s. Inhoudelijk ligt mijn expertise en ervaring op het gebied van gepersonaliseerde preventie, leefstijl gedragsverandering, zelfmanagement bevordering van mensen met chronische complexe aandoeningen en eHealth. Mijn bijzonder interesse gaat uit naar het verkennen en toepassen van innovatieve methoden om adviezen en programma’s nog beter te kunnen personaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de systeem biologische benaderingswijze van vitaliteit die wij toepassen binnen de BETER programma’s en ‘big-data’ benaderingen om patiëntprofielen te identificeren die wij toepassen in een KIEM HBO onderzoeksproject over kankernazorg.

  In 1997 heb ik mijn opleiding Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool afgerond en jarenlange ervaring opgedaan in interdisciplinaire revalidatie- en ziekenhuissettingen. In 2002 heb ik de deeltijdstudie Gezondheidswetenschappen (Master of Public Health, MPH) aan de Universiteit Maastricht afgerond. Als Junior onderzoeker ben ik bij de vakgroep Revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht betrokken geweest bij een onderzoek onder Diabetes Mellitus type 2 patiënten met neuropathische pijn. Aansluitend heb ik in mijn promotieonderzoek uitgevoerd aan de Open Universiteit en dit in maart 2018 afgerond. Het onderwerp van mijn promotie was de ontwikkeling en evaluatie van de eHealth kankernazorg interventie “De Kanker Nazorg Wijzer” (meer info) en via het Integraal Kanker Centrum Nederland was ik betrokken bij de landelijke implementatie van de Kanker Nazorg Wijzer

  Contact: iris.kanera@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Melanie KleynenMelanie Kleynen, MSc, PhD, PT
  Sinds 2016 ben ik werkzaam bij het lectoraat voeding, leefstijl en bewegen. Mijn expertise ligt met name op gebied van het aanleren en verbeteren van bewegingen (“beter bewegen”) en veranderen van beweeggedrag (“meer bewegen”).  Mijn achtergrond is fysiotherapie (Zuyd Hogeschool) en Epidemiologie (Universiteit Maastricht). Na mijn afstuderen heb ik bijna tien gewerkt als fysiotherapeut bij Adelante (volwassenenrevalidatie, team hersenletsel) en deze aanstelling gecombineerd met verschillende functies bij Zuyd. Door mijn werk bij Adelante ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doelgroep van mensen na hersenletsel (bv. beroerte). Veel mensen ervaren na hersenletsel naast motorische problemen ook cognitieve problemen. De uitdaging ligt erin om deze doelgroepen te stimuleren om meer/anders te gaan bewegen op een manier die bij hen past en rekening houdend met deze complexe problematiek.

  In 2018 ben ik gepromoveerd op het onderwerp motorisch leren in de neurologische revalidatie (Titel proefschrift: “Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation”). In het proefschrift is onderzocht hoe fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals patiënten na een beroerte in het (opnieuw) leren van bewegingen kunnen ondersteunen. 
  Mijn aanstelling bij het lectoraat combineer ik met een aanstelling bij de opleiding fysiotherapie. Hier ben ik vooral betrokken bij afstudeerprojecten en probeer ik de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te verstevigen. De meeste energie krijg ik van projecten waarin dagelijkse praktijkproblemen centraal staan en patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers nauw samenwerken. Ik vind het boeiend om hierbij kennis en ervaringen vanuit verschillende expertisegebieden (sport, therapie, revalidatie, psychologie, statistiek, methodologie) bij elkaar te brengen. 

  Contact: melanie.kleynen@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Renske Kuipers

  Renske Kuipers-Looijkens
  Vanaf juni 2021 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de administratieve afhandeling en secretariële werkzaamheden binnen het lectoraat. Voor mij is dit een carrière switch vanuit diverse functies in en rondom de evenementen branche. Ik kan binnen Zuyd Hogeschool mijn plan- en organisatie kwaliteiten goed inzetten en de diverse lectoraten optimaal ondersteunen.

  Contact: renske.kuipers@zuyd.nl | T: 045 400 6297

  Tom LuytenTom Luyten, MA
  In 2011 ben ik als master in de audiovisuele kunsten afgestudeerd in Genk, aan de LUCA school of Arts. Op dit moment ben ik als docent verbonden aan de Maastricht Academy of Media, Design & Technology, werkzaam als onderzoeker bij de lectoraten "Voeding, Leefstijl, Beweging" en "Technology Driven Art" en werk ik aan mijn promotie rond "interactieve kunst in de ouderenzorg".

  Ik ben als multimediaal ontwerper vooral geïnteresseerd in het gebied waar kunst, technologie en maatschappij samenkomen en geloof dat het de rol van de ontwerper is om deze wereld vorm te geven zodat ze als mooi, begrijpelijk en betekenisvol wordt ervaren.

  Contact: tom.luyten@zuyd.nl of kijk voor meer info over Tom op LinkedIn of Researchgate

  Andreas RothgangelAndreas Rothgangel
  In 2002 heb ik de opleiding Fysiotherapie aan Zuyd Hogeschool, Heerlen afgerond. Daarna ben ik als fysiotherapeut onder andere in de neurologische revalidatie werkzaam geweest en van 2004 tot 2006 heb ik de masteropleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Sinds januari 2009 ben ik als docent Fysiotherapie werkzaam bij Zuyd Hogeschool en sinds 2016 als onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. In 2019 heb ik mijn proefschrift met als titel ‘Treating phantom limb pain following amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy’verdedigd en hiervoor 2020 de proefschriftprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ontvangen. Het promotieteam bestond uit dr. Susy Braun, prof. Sandra Beurskens en prof. Rob Smeets.

  Contact: andreas.rothgangel@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn en Research Gate 

  Diana WetzelsDiana Wetzels
  In februari 2011 ben ik bij de Academie Commerciële Economie en Financieel Management van Zuyd gestart als Directiesecretaresse/Management Assistent. Na een aantal jaar was ik werkzaam als Beleidsondersteunend medewerker en heb ik in 2018 de Hbo-opleiding Bedrijfskunde richting Finance & Control afgerond. Sinds 1 mei 2021 ben ik als Beleidsondersteunend medewerker verbonden aan de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Waar ik me bezig houd met de financiële, administratieve- en personele zaken van de lopende onderzoeksprojecten. En als sleutelfiguur functioneer tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten en probeer een en ander in goede banen te leiden.

  Contact: diana.wetzels@zuyd.nl | werkdagen: ma t/m vrij

 • Projecten

  Onderstaand vindt u een aantal projecten die binnen het lectoraat gerealiseerd zijn.

  Vitale (Lim)burgers

  Vitale mensen voelen zich goed, zijn actief en hebben zin in het leven. Leefstijl en vitaliteit hebben veel met elkaar te maken. Helaas komen overgewicht en chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en reuma steeds vaker voor. Hoe bevorder je een gezonde, actieve leefstijl die de vitaliteit van de (Lim)burger vergroot? Het programma ‘Vitale (Lim)burgers’ van Zuyd Hogeschool is praktisch en systemisch. Er is voldoende gezegd en geschreven over de toestand. Ons programma is gericht op het wegnemen van barrières en het vergroten van de participatie van de burger door te doen. We willen mensen helpen om betere keuzes te maken.

  ‘Vitale (Lim)burgers’ kiest voor een praktische benadering op twee sporen:

  • Burgers helpen met producten, tools en diensten (praktische interventies) om een vitale leefstijl aan te nemen die vol te houden is.
  • Praktische (opleidings-)programma’s ontwikkelen waarmee huidige en toekomstige professionals mensen kunnen ondersteunen bij het aannemen van een (duurzame) vitale(re) leefstijl.

  Bekijk de poster van dit project (pdf).

  Website Vitale (Lim)burgers

  De patiënt weer in zijn kracht

  Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening
  Welke kennis en vaardigheden hebben zorgprofessionals en patiënten na een voorste kruisband reconstructie nodig om een zelf-monitoringsysteem slim toe te kunnen passen in de zorgpraktijk? 
  Bij veel (sport)blessures en orthopedische aandoeningen, zoals voorste kruisband (VKB-) rupturen, enkelfracturen en artrose, moeten patienten na een operatieve ingreep een lang revalidatietraject ondergaan. Zorgprofessionals constateren dat patienten ondanks goede begeleiding veelal hun fysieke niveau van voor de blessure niet meer bereiken. 

  Om betere zorg te kunnen bieden, willen zorgprofessionals meer inzicht krijgen in het individuele herstel van hun clienten. Middels de platform VKB Monitor wordt een combinatie van lichamelijke en psychologische parameters intensief gemonitord om de therapie eerder op maat aan te kunnen passen op (on)gewenste veranderingen in het beloop van herstel. 

  Bekijk de nieuwsbrieven of abonneer.

  Bekijk factsheet

  MIBBO

  Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen
  Bij het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging van ouderen in zorginstellingen is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren van de ouderen zelf. Voor dit doel is de MIBBO ontwikkeld. Zuyd werkt samen met twee aanbieders van ouderenzorg in Limburg, Sevagram en Meander aan een breed palet aan beweegactiviteiten dat goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken bewoners. Aan de hand van een set fotokaarten kunnen zorgverleners aan  verpleeghuisbewoners laten zien welke beweegactiviteiten er zijn en hun voorkeuren achterhalen. Bekijk de factsheet. Er is ook een korte e-learning module beschikbaar over de MIBBO, lees hier meer over.

  Meer info op www.m-i-n-d.org

  Gebruikergecentreerde telerevalidatie voor patiënten met fantoompijn

  Na een amputatie voelen mensen vaak forse pijn in de geamputeerde ledemaat. Spiegeltherapie is dan een veelbelovende behandeling. Door bewegingen van de intacte ledemaat in de spiegel te bekijken lijkt het alsof de geamputeerde ledemaat weer aanwezig is. Dit kan de pijn verminderen. In dit project is samen met patiënten, therapeuten en technici een raamwerk voor spiegeltherapie en een online platform ontwikkeld, dat mensen na een beenamputatie ondersteunt om de oefeningen zelfstandig en thuis uit te voeren. Uit een effectstudie blijkt dat spiegeltherapie maar ook oefeningen zonder spiegel de pijn kunnen verminderen. Het online platform lijkt weinig additionele invloed op pijn te hebben maar wordt door patiënten wel als meerwaarde op gebied van autonomie ervaren.

  Bekijk interview of uitzending WDR (beide in het Duits) 

  Op 25 juni 2019 promoveerde Andreas Rothgangel op zijn proefschrift 'Treating phantom limb pain following amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy.' 

  Het onderzoek is uitgevoerd binnen de lectoraten Voeding, Leefstijl en Bewegen (Dr. Susy Braun) en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken (Prof. Sandra Beurskens) van Zuyd Hogeschool en de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht (Prof. Rob Smeets).

  Bekijk de factsheet

  BETER leefstijlinterventies

  Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van gecombineerde leefstijlinterventies, onder de noemer BETER. BETER programma’s zijn gecombineerde leefstijlinterventies, bestaande uit een beweeg- (BEWEEG), voedings- (EET) en gedragsonderdeel (VERANDER), die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het programma worden deelnemers op maat (met als eerste stap de indeling in subtyperingen) handvatten aangereikt om de ingeslagen weg naar een gezondere, actievere leefstijl achteraf zelfstandig te continueren. In de BETER programma’s staat centraal dat elke deelnemer de eigen regie houdt en zelfmanagementvaardigheden leert toepassen op het gebied van bewegen, voeding en gedragsverandering.  Bekijk video BETER op gewicht
  Bekijk video Vitale Limburgers

  De kracht van het onbewuste leren 2.0

  Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische vaardigheden opnieuw leren. Dit kan op veel verschillende manieren. In dit project werd onderzocht hoe de onbewuste motorische leerstrategieën analogie leren, foutloos leren en observationeel leren toegepast kunnen worden en welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om het lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren.

  Een voorbeeld van ondersteunde technologie is Stappy. Met behulp van twee sensoren en een app krijgen gebruikers feedback over hun lopen. Bekijk info over de app of de video waarin een deelnemer vertelt over zijn ervaringen met deze technologie.

  Aftermovie van het symposium: de kracht van het onbewuste leren 2.0. 

  Prijzen
  Het project heeft in 2019 zowel de publieksprijs als de tweede plaats van de juryprijs gewonnen (lees het nieuwsbericht).

  Proefschriften
  Over dit project zijn twee proefschriften geschreven. Op 20 april 2018 promoveerde Melanie Kleynen op haar proefschrift ‘Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation. In 2019 ontving zij hiervoor de proefschriftprijs. Op 3 juli 2020 verdedigde Li-Juan Jie haar proefschrift "Different explanation, less frustration. Making explicit whether implicit motor learning strategies are feasible and effective in neurological rehabilitation".
   

  Bekijk de factsheet

  Spelenderwijs / I-Play

  Playing for Success is een landelijk geïmplementeerd en succesvol naschools programma met als doel de motivatie en het zelfvertrouwen van scholieren (9-14 jaar) te verhogen. Hiervoor worden activiteiten gepland en vaardigheden aangeleerd. Een van de activiteiten is het vastleggen van mooie momenten tijdens sport en spel met de smartphone (het WoW-effect). Echter, het vastleggen van mooie momenten is niet eenvoudig. Playing for Success heeft dan ook een sterke behoefte aan een meer functionele en praktische technologie die de jongeren in staat stelt om tijdens hun activiteiten de voor hen belangrijke momenten ‘just-in-time’ (JIT) en autonoom te filmen, filmclips (de WoW-momenten) op film te markeren (taggen) en vervolgens te beheren. 

  Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te krijgenin de wensen en behoeften van de scholieren met betrekking tot het beeldmateriaal (inhoud, locatie en proces). Het in kaart brengen van deze wensen binnen co-design sessies is een uitdaging, gezien de grote variatie aan bepaalde competenties van de doelgroep zoals taalvaardigheid en omgang met technologie. Ook is het een technische uitdaging om het juiste moment te vangen: aangezien de begeleiding niet continue filmt, is in veel gevallen de mooie actie al voorbij. Het is het dan ook meer dan waard om te onderzoeken op welke wijze en met welke technologie de kinderen autonoom de WoW-momenten kunnen taggen en beheren. Belangrijk hierbij is dat de techniek eenvoudig te gebruiken is.

  De resultaten van dit project zijn tweeledig. Enerzijds zijn de behoeften en wensen van scholieren geïdentificeerd voor een product dat aansluit bij hun belevingswereld en vaardigheden. Deze behoeften en wensen zijn verzameld in een zogenaamde empathy map (pdf). Daarnaast zijn er voorwaarden gedefinieerd en deels gerealiseerd voor de realisatie van de optimale technologie. 

  Bekijk het filmpje.

  Interactieve kunst in de ouderenzorg

  Kunst en cultuur maken essentieel deel uit van een mensleven. Dat mag niet wegvallen wanneer je naar een verpleeghuis verhuist. Bij klassieke kunst kan een kijker enkel vanaf een afstand observeren en interpreteren. Interactieve kunst mag worden aangeraakt. Je kan experimenteren en uitproberen. De betekenis wordt gevormd tijdens de interactie. Dit werkt drempelverlagend en opent mogelijkheden voor ouderen met dementie. 
  Het project ‘interactieve kunst in de ouderenzorg’ onderzoekt hoe je samen met ouderen die aan dementie lijden een interactieve kunstinstallatie ontwikkelt, en evalueert hoe de ouderen op de installaties reageren. 
   

  Doel 

  1. Betekenisvolle ervaringen, in de vorm van interactieve kunstinstallaties, ontwikkelen met en voor verpleeghuisbewoners. 
  2. De reacties van bewoners in het algemeen en in relatie tot de aangeboden prikkels in kaart te brengen. 


  Methode 
  Het initiële concept, geïnformeerd door gesprekken en observaties, wordt door de ontwerper gepresenteerd en door een panel van vertegenwoordigers gemuteerd en scherp gesteld. In de prototype fase worden simulaties (wizard of Oz) gehanteerd in combinatie met live en/of video observatie om de installatie iteratief te verbeteren. Deze fase eindigt als de interface vlot door bewoners kan worden bediend. Voor het onderzoek naar de reacties van bewoners en verschillen in relatie tot de aangeboden prikkels worden video observaties gebruikt. De reacties worden gecodeerd, als mens-mens en mens-kunstwerk gecategoriseerd en vervolgens in fysieke, verbale en emotioneel/mentale responses ingedeeld.

  Voorbeelden interactieve kunst installaties

  • De installatie Morgendauw is een heel groot blad van een eikenboom, rustend op verstelbare poten. Het oppervlak is glooiend, en aanraakgevoelig. Op het blad stromen druppels die van kleur en richting veranderen naar gelang het weer. Je kan de stroom verstoren met je handen, of door er stenen in te leggen. Samen met een begeleidende soundtrack zorgt die voor een multisensorische ervaring waarvan verpleeghuisbewoners kunnen genieten zonder te begrijpen. Snoezelen, met de esthetiek van kunst. Bekijk video.
  • VENSTER is een interactieve installatie die betekenisvolle ervaringen biedt voor verpleeghuisbewoners . VENSTER biedt de bewoners een blik op de buitenwereld. Zij kijken naar interactieve kalmerende of juist activerende beelden inclusief geluid of muziek. Bekijk video

  Onderwijs
  In de minor interfacing tomorrow stimuleren we mensen met een mentale beperking om meer te bewegen door ze te verleiden met speelse installaties. Bekijk de video.

  ICaptur ter preventie (en revalidatie) van sportblessures

  Krachttraining helpt om zowel acute als overbelastingsblessures te voorkomen – in het laatste geval zelfs met vijftig procent. Toch zijn er jaarlijks nog zo’n 3,5 miljoen sportblessures in Nederland. In samenwerking met fysiotherapeuten, de atletiekunie en verschillende docenten en studenten is daarom ICaptur ontwikkeld.
  ICaptur heeft een database met verschillende (spierversterkende) oefeningen die sporters kunnen gebruiken naast hun reguliere training. Op basis van wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts zijn voor de smartphone algoritmes ontwikkeld. Deze algoritmes gebruiken de interne sensoren van de smartphone om de gebruiker tijdens en na de uitvoering van oefeningen feedback te geven. Momenteel wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de applicatie en de database samen met partners QNH, Fysiovision, en Hikkup.

  app

  Meer info op de website van ICaptur
 • Nieuws

  Andreas Rothgangel WCF Proefschriftprijs 2020

  Docent-onderzoeker Andreas Rothgangel van Zuyd Hogeschool heeft de WCF Proefschriftprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) toegekend gekregen. Rothgangel is docent bij de academie fysiotherapie en onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen van lector Susy Braun bij Zuyd Hogeschool. Vorig jaar verdedigde hij succesvol zijn proefschrift Treating phantom limb pain following amputation, the potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy aan Maastricht University. Nu krijgt zijn proefschrift extra erkenning.

  Lees het volledige artikel

  'Onbewust motorisch leren' wint publieksprijs én tweede plaats juryprijs RAAK-award

  Het project 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' heeft zowel de publieksprijs als de tweede plaats van de juryprijs gewonnen van de RAAK-award, de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

  Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische handelingen – zoals lopen – opnieuw leren. In 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' staat centraal hoe je onbewust (dus zonder verbale instructies) weer kunt leren lopen, bijvoorbeeld via technologische hulpmiddelen. Dit levert goede resultaten op, zeker voor mensen die ook hinder ondervinden op cognitief vlak na hun beroerte. 

  Juryoordeel
  “De vraag uit de praktijk is evident in dit onderzoek,” aldus de jury. “Professionals merken dat bij revalidatie na een beroerte de standaard aanpak niet voor alle patiënten werkt en zoeken samen met de hogeschool naar een oplossing die toegespitst is op de praktijk en ook direct in de praktijk getoetst wordt. Dit geeft precies aan waar de kracht van praktijkgericht onderzoek ligt: onderzoek doen naar oplossingen in, met en voor de praktijk. Dat de onderzoekers met hun aanpak van impliciet leren in een behoefte voorzien blijkt uit het grote aantal lezingen en workshops waar de onderzoeksgroep voor gevraagd is. Niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal en internationaal niveau is er vraag naar de kennis en tools uit dit onderzoek. Dit is het begin van het doorbreken van paradigma’s op het gebied van revalideren na een beroerte. De jury juicht het dan ook toe dat de onderzoekers het onderzoek een vervolg geven gericht op implementatie.” 

  Lees het hele artikel

  Proefschrift : Interactieve kunst verbindt ouderen

  Op donderdag 10 oktober verdedigt Tom Luyten zijn proefschrift ‘The art of feeling connected: Interactive art as emotion-oriented care technology in nursing homes. De centrale vraag in het promotieonderzoek van Luyten is of interactieve kunst ervoor kan zorgen dat bewoners in een verpleeghuis actiever worden en meer met elkaar verbonden raken (waardoor zij zich bijvoorbeeld minder eenzaam voelen). Het antwoord is onomwonden ‘ja’. ‘Ik heb mogen ervaren dat een verpleeghuis, waar (interactieve) kunst en cultuur deel uitmaken van het dagelijks leven, haalbaar is.’

  Lees het hele artikel op Zuyd nieuws

  Melanie Kleynen wint WCF Proefschriftprijs 2019

  Tijdens de Wetenschapsdag Fysiotherapie won Melanie Kleynen voor haar proefschrift ‘Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation' de WCF Proefschriftprijs 2019. Iris Kanera behoorde ook bij de 10 genomineerden.

  Lees het hele artikel op Zuyd Nieuws

Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen