Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Voeding, Leefstijl en Bewegen

Steeds meer mensen kampen met overgewicht en/of ontwikkelen chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en chronische pijn. Een gezonde, actieve leefstijl is in de huidige samenleving voor veel mensen moeilijk te realiseren, terwijl de kanteling in de gezondheidszorg er juist om vraagt dat burgers (meer) verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid. Tal van positieve effecten worden beoogd met een gezonde actieve leefstijl, zoals een betere gezondheid, minder zorgkosten en beter zelfstandig functioneren. Het lectoraat gaat zich vooral richten op de vraag hoe mensen met beperkingen of chronische aandoeningen (ook preventief) aangezet kunnen worden tot een gezonde, actieve leefstijl.

Speciale aandacht voor technologie 
In het lectoraat worden nieuwe mogelijkheden en interventies op het gebied van bewegen, voeding en gedragsverandering, toegespitst op de individuele cliënt ontwikkeld en geëvalueerd en worden implementatietrajecten uitgevoerd. Er is speciale aandacht voor de mogelijkheden van technologie hierin. 

Interdisciplinaire samenwerking 
De missie van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de samenleving en is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Binnen deze programmalijnen, maar ook binnen de opleidingen en de lectoraten van de Gezondheidszorg opleidingen wordt intensief samengewerkt (onder andere in het project LImburg MEet, LIME). Het lectoraat werkt ook nauw samen met andere Zuyd opleidingen in bijvoorbeeld techniek en design en met lectoraten van Zuyd waaronder Smart Devices en Gastronomy

Projecten
Meer informatie over de projecten waarin het lectoraat participeert en onderstaande projecten is te vinden op http://www.m-i-n-d.org/ en op de website van EIZT.

Inauguratie

Op vrijdag 16 maart 2018 werd dr. Susy Braun geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Erik van Rossum. Hun rede had als titel: 'Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg'.

Lees de rede (pdf)

Over de lector

Susy Braun heeft vanwege haar passie voor sport en bewegen aan de sportuniversiteit in Keulen bewegingswetenschappen gestudeerd (1994, Deutsche Sporthochschule Köln), waarna zij de opleiding tot fysiotherapeut heeft afgerond (Hogeschool Heerlen, 1997). De eerste jaren heeft zij haar baan bij Zuyd Hogeschool (vanaf 1998) bij de opleiding Fysiotherapie gecombineerd met patiëntenzorg in een eerstelijnspraktijk.

Vanaf 2013 is zij hoofddocent bij de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd. In 2010 is zij vanuit het lectoraat Autonomie en Participatie (lector en co-promotor Prof. Dr. Sandra Beurskens) aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op onderzoek naar motorisch leren met behulp van mentale training bij mensen met verworven hersenletsel. Vanaf 2011 is zij programmaleider van de programmalijn ‘Stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl’ van EIZT.

Meer info over Susy Braun op Researchgate of LinkedIn

 • Betrokken bij het lectoraat

  Onderstaand vindt u een overzicht van de leden van het lectoraat.

  Ruud BongersRuud Bongers
  In 2005 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Werktuigbouwkunde van Fontys Hogescholen, Eindhoven. Daarna ben ik als mechanisch constructeur, application engineer en projectmanager werkzaam geweest bij verschillende bedrijven in de regio Limburg. Sinds 2014 ben ik werkzaam voor de opleiding Engineering en betrokken bij verschillende vakken bij de afstudeerrichtingen Mechanical en Healthcare Engineering. In 2017 ben ik gestart met de deeltijdmaster Sports and Health Innovation. Naast de vakken wordt gewerkt aan een innovatie gerelateerd aan het vakgebied van sport en bewegen. Hierbij heb ik mijn persoonlijke passie: sport, gecombineerd met mijn grootste angst: sportblessures. Uit het vooronderzoek en co-creatie sessie volgens de methodiek van Design Thinking blijkt de grootte van deze problematiek.

  Bij het vormen van het consortium, de ontwikkeling en onderzoek is de samenwerking gezocht met de lectoraten Voeding, Leefstijl en Bewegen, dr. Susy Braun en Smart Devices, dr. Gabrielle Tuijthof. Samen met deze lectoraten, LIME en studenten wordt hard gewerkt aan ICaptur. Deze applicatie moet een oplossing bieden voor de preventie en revalidatie van sportblessures. 
  E-mail: ruud.bongers@zuyd.nl 

  Li Juan JieLi Juan Jie, Msc, PT
  Ik heb een achtergrond in fysiotherapie (Zuyd Hogeschool 2013) en een Master in Sport and Health Sciences (University of Exeter 2014). In september 2015 ben ik begonnen aan mijn promotietraject aan Zuyd hogeschool (lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen) en aan de Universiteit Maastricht (vakgroep voedings- en bewegingswetenschappen & vakgroep huisartsgeneeskunde). Naast mijn promotieonderzoek ben ik deels werkzaam als docent binnen de opleiding fysiotherapie (Zuyd hogeschool) en werk ik deels als squash trainer bij het sportcentrum van de Universiteit Maastricht. 

  Mijn huidige promotieonderzoek richt zich op het onderzoeken van de effectiviteit en toepassing van impliciet motorisch leren binnen de neurologische revalidatie. Daarnaast richt het project zich op het gebruik van een sensorenfeedback systeem “Stappy” die patiënten kunnen gebruiken ter ondersteuning van het zelfstandig oefenen van het lopen.  Mijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van motorisch leren binnen de revalidatie en het gebruik van technologieën om dit proces te ondersteunen.

  E-mail: li-juan.jie@zuyd.nl
  Meer informatie over Li Juan Jie op LinkedIn of Researchgate

  Tanja de JongTanja de Jong
  Ik ben werkzaam bij Zuyd vanaf 2011 als beleidsondersteunend medewerker bij de juridische en management opleidingen van Zuyd. Sinds maart 2016 ben ik verbonden aan  het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Enerzijds als leefstijl-/beweegcoach in de diverse vitaliteitsprogramma’s ( o.a. BETER op gewicht Beweeg EeT verandER). Daarnaast ben ik betrokken bij de ontwikkeling van BETER programma’s voor diabetes type 2 en burn out. Deze programma’s worden ontwikkeld vanuit een systemische benadering. We starten vanuit een fenotypering/ subtypering naar een steeds meer individuele manier van het stimuleren van een gezondere leefstijl voor personen met een complexe chronische aandoening. In juni 2019 rond ik mijn HBO-opleiding acupunctuur af. De klassieke acupunctuur is een eeuwenoude geneeswijze die er op een holistische manier op gericht is je energiebalans te herstellen en je lichaam en geest aan te zetten tot een natuurlijk helend vermogen. De traditioneel Chinese geneeswijze is daarnaast een voorbeeld/ manier van systemische geneeskunde. 

  E-mail: tanja.dejong@zuyd.nl 

   

  Iris KaneraIris M. Kanera, PhD, MPH, PT 
  Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als docent en onderzoeker bij de Gezondheidszorg opleidingen van Zuyd Hogeschool. Ik verzorg onderwijs bij de opleiding Fysiotherapie in zowel het reguliere als ook in het internationale programma en geef ik les binnen het universitaire traject en in het post-HBO onderwijs. Als onderzoeker ben ik verbonden aan het  lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen en ben betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, waarbij er veel aandacht is voor maatwerk, een praktische toepassing en het betrekken van studenten uit verschillende opleidingen. Een voorbeeld hiervan is het BETER project. Inhoudelijk ligt mijn expertise en ervaring op het gebied van gepersonaliseerde preventie, leefstijl gedragsverandering, zelfmanagement en eHealth en mijn bijzonder interesse gaat uit naar een systeembiologische benaderingswijze van vitaliteit en gezondheid. 

  In 1997 heb ik mijn opleiding fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool afgerond en jarenlange ervaring opgedaan in interdisciplinaire revalidatie- en ziekenhuissettingen. In 2002 heb ik de deeltijdstudie Gezondheidswetenschappen (Master of Public Health) aan de Universiteit Maastricht afgerond. Als Junior onderzoeker ben ik bij de vakgroep Revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht betrokken geweest bij onderzoek bij Diabetes Mellitus type 2 patiënten met neuropathische pijn. Aansluitend heb ik in mijn promotieonderzoek uitgevoerd aan de Open Universiteit en dit in maart 2018 afgerond. Het onderwerp van mijn promotie was de ontwikkeling en evaluatie van de eHealth kankernazorg interventie “De Kanker Nazorg Wijzer” (meer info) en via het Integraal Kanker Centrum Nederland was ik betrokken bij de landelijke implementatie van de Kanker Nazorg Wijzer

  E-mail: iris.kanera@zuyd.nl 
  Meer info over Iris op LinkedIn of Researchgate

  Melanie KleynenMelanie Kleynen, MSc, PT
  Sinds 2016 ben ik werkzaam bij het lectoraat voeding, leefstijl en bewegen. Mijn expertise ligt met name op gebied van het aanleren en verbeteren van bewegingen (“beter bewegen”) en veranderen van beweeggedrag (“meer bewegen”).  Mijn achtergrond is fysiotherapie (Zuyd Hogeschool) en Epidemiologie (Universiteit Maastricht). Na mijn afstuderen heb ik bijna tien gewerkt als fysiotherapeut bij Adelante (volwassenenrevalidatie, team hersenletsel) en deze aanstelling gecombineerd met verschillende functies bij Zuyd. Door mijn werk bij Adelante ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doelgroep van mensen na hersenletsel (bv. beroerte). Veel mensen ervaren na hersenletsel naast motorische problemen ook cognitieve problemen. De uitdaging ligt erin om deze doelgroepen te stimuleren om meer/anders te gaan bewegen op een manier die bij hen past en rekening houdend met deze complexe problematiek.

  In 2018 ben ik gepromoveerd op het onderwerp motorisch leren in de neurologische revalidatie (Titel proefschrift: “Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation”). In het proefschrift is onderzocht hoe fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals patiënten na een beroerte in het (opnieuw) leren van bewegingen kunnen ondersteunen. 
  Mijn aanstelling bij het lectoraat combineer ik met een aanstelling bij de opleiding fysiotherapie. Hier ben ik vooral betrokken bij afstudeerprojecten en probeer ik de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te verstevigen. De meeste energie krijg ik van projecten waarin dagelijkse praktijkproblemen centraal staan en patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers nauw samenwerken. Ik vind het boeiend om hierbij kennis en ervaringen vanuit verschillende expertisegebieden (sport, therapie, revalidatie, psychologie, statistiek, methodologie) bij elkaar te brengen. 

  E-mail: melanie.kleynen@zuyd.nl 
  Meer info over Melanie op LinkedIn of Researchgate

  E-mail: melanie.kleynen@zuyd.nl  

  Tom LuytenTom Luyten, MA
  In 2011 ben ik als master in de audiovisuele kunsten afgestudeerd in Genk, aan de LUCA school of Arts. Op dit moment ben ik als docent verbonden aan de Maastricht Academy of Media, Design & Technology, werkzaam als onderzoeker bij de lectoraten "Voeding, Leefstijl, Beweging" en "Technology Driven Art" en werk ik aan mijn promotie rond "interactieve kunst in de ouderenzorg".

  Ik ben als multimediaal ontwerper vooral geïnteresseerd in het gebied waar kunst, technologie en maatschappij samenkomen en geloof dat het de rol van de ontwerper is om deze wereld vorm te geven zodat ze als mooi, begrijpelijk en betekenisvol wordt ervaren.

  E-mail: tom.luyten@zuyd.nl  
  Meer info over Tom op LinkedIn of Researchgate.


  Renéen van den HeuvelRenée van den Heuvel, MSc
  Na de bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen en de Master Sports and Physical Activity Interventions ben ik in 2012 gestart bij Zuyd Hogeschool. Ik ben begonnen als trainee via het traineeship Jump Start en heb gewerkt voor diverse projecten op het gebied van technologie in de zorg. In 2013 ben ik gestart met een promotieonderzoek rondom robots voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. In juli 2018 heb ik dit promotieonderzoek succesvol afgerond. Momenteel ben ik werkzaam als onderzoeker voor diverse projecten binnen Lectoraat Ondersteunde Technologie in de Zorg en Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. 

  Ik ben betrokken bij de volgende projecten:

  • Evaluatie van CRDL: Een interactief zorginstrument voor ouderen met dementie
  • De patiënt (weer) in zijn kracht: revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening. 
  • De kracht van het onbewuste leren 2.0: het leren van dagelijkse bewegingen met onbewuste motorische strategieën en eenvoudige technologie bij mensen met cognitieve stoornissen na een beroerte. 
  • De juiste snaar met muziek: een project over muziektherapie voor mensen met dementie en gedragsproblemen. 

  Naast mijn werkzaamheden als onderzoeker ben ik ook werkzaam binnen de opleiding ergotherapie en geef ik gastcolleges en workshops binnen diverse opleidingen.

  E-mail: renee.vandenheuvel@zuyd.nl
  Meer info over Renée op Researchgate
   

  Andreas Rothgangel

  Andreas Rothgangel
   In 2002 heb ik de opleiding Fysiotherapie aan Zuyd Hogeschool, Heerlen afgerond. Daarna ben ik als fysiotherapeut onder andere in de neurologische revalidatie werkzaam geweest en van 2004 tot 2006 heb ik de masteropleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gevolgd.

  Sinds januari 2009 ben ik als docent Fysiotherapie werkzaam bij Zuyd Hogeschool en sinds april 2011 als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. 

  Sinds enige tijd ben ik tevens bezig met het voorbereiden en opstarten van mijn promotieonderzoek op het gebied van ‘telerevalidatie middels spiegeltherapie bij mensen met fantoompijn na amputaties’. Een eerste resultaat is een systematische review over spiegeltherapie dat recent in een internationaal tijdschrift gepubliceerd is. Dit is gezamenlijk gedaan met dr. Susy Braun, dr. Sandra Beurskens, prof. Derick Wade (Centre for Enablement, Oxford) en prof. Rüdiger Seitz (Universiteit Düsseldorf).

  Het onderzoek wordt ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Het promotieteam bestaat uit prof. Rob Smeets (promotor), dr. Susy Braun en dr. Sandra Beurskens (co-promotoren). De promotie wordt ingebed binnen de School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), programma revalidatiegeneeskunde, van de Universiteit Maastricht.
  Meer info over Andreas op LinkedIn en Research Gate

  E-mail: andreas.rothgangel@zuyd.nl

  Joyce Wolfs
  Vanaf maart 2020 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de afhandeling van administratieve en secretariële werkzaamheden die de lectoraten met zich mee brengen. Op dit moment ben ik in afwachting van mijn diploma, dat ik in de loop van 2020 zal gaan ontvangen van de opleiding Managementassistent aan het Vista College in Heerlen. Als (bijna) afgestudeerde student en nieuwe werknemer, ga ik met een frisse blik het werkveld in bij de dynamische omgeving van Zuyd Hogeschool. 

  Contact: joyce.wolfs@zuyd.nl | T 045 400 6297 | werkdagen ma, woe, do ochtend

 • Projecten

  Onderstaand vindt u een aantal projecten die binnen het lectoraat gerealiseerd zijn.

  De patiënt weer in zijn kracht

  Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening
  Welke kennis en vaardigheden hebben zorgprofessionals en patiënten na een voorste kruisband reconstructie nodig om een zelf-monitoringsysteem slim toe te kunnen passen in de zorgpraktijk? 
  Bij veel (sport)blessures en orthopedische aandoeningen, zoals voorste kruisband (VKB-) rupturen, enkelfracturen en artrose, moeten patienten na een operatieve ingreep een lang revalidatietraject ondergaan. Zorgprofessionals constateren dat patienten ondanks goede begeleiding veelal hun fysieke niveau van voor de blessure niet meer bereiken. 

  Om betere zorg te kunnen bieden, willen zorgprofessionals meer inzicht krijgen in het individuele herstel van hun clienten. Middels de platform VKB Monitor wordt een combinatie van lichamelijke en psychologische parameters intensief gemonitord om de therapie eerder op maat aan te kunnen passen op (on)gewenste veranderingen in het beloop van herstel. 

  Bekijk de nieuwsbrieven of abonneer.

  Bekijk factsheet

  MIBBO

  Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen
  Bij het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging van ouderen in zorginstellingen is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren van de ouderen zelf. Voor dit doel is de MIBBO ontwikkeld. Zuyd werkt samen met twee aanbieders van ouderenzorg in Limburg, Sevagram en Meander aan een breed palet aan beweegactiviteiten dat goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken bewoners. Aan de hand van een set fotokaarten kunnen zorgverleners aan  verpleeghuisbewoners laten zien welke beweegactiviteiten er zijn en hun voorkeuren achterhalen. 

  Meer info op www.m-i-n-d.org

  Gebruikergecentreerde telerevalidatie voor patiënten met fantoompijn

  Na een amputatie voelen mensen vaak forse pijn in de geamputeerde ledemaat. Spiegeltherapie is dan een veelbelovende behandeling. Door bewegingen van de intacte ledemaat in de spiegel te bekijken lijkt het alsof de geamputeerde ledemaat weer aanwezig is. Dit kan de pijn verminderen. In dit project is samen met patiënten, therapeuten en technici een raamwerk voor spiegeltherapie en een online platform ontwikkeld, dat mensen na een beenamputatie ondersteunt om de oefeningen zelfstandig en thuis uit te voeren. Uit een effectstudie blijkt dat spiegeltherapie maar ook oefeningen zonder spiegel de pijn kunnen verminderen. Het online platform lijkt weinig additionele invloed op pijn te hebben maar wordt door patiënten wel als meerwaarde op gebied van autonomie ervaren.

  Bekijk interview of uitzending WDR (beide in het Duits) 

  Op 25 juni 2019 promoveerde Andreas Rothgangel op zijn proefschrift 'Treating phantom limb pain following amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy.' 

  Het onderzoek is uitgevoerd binnen de lectoraten Voeding, Leefstijl en Bewegen (Dr. Susy Braun) en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken (Prof. Sandra Beurskens) van Zuyd Hogeschool en de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht (Prof. Rob Smeets).

  Bekijk de factsheet

  BETER leefstijlinterventies

  Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van gecombineerde leefstijlinterventies, onder de noemer BETER. BETER programma’s zijn gecombineerde leefstijlinterventies, bestaande uit een beweeg- (BEWEEG), voedings- (EET) en gedragsonderdeel (VERANDER), die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het programma worden deelnemers op maat (met als eerste stap de indeling in subtyperingen) handvatten aangereikt om de ingeslagen weg naar een gezondere, actievere leefstijl achteraf zelfstandig te continueren. In de BETER programma’s staat centraal dat elke deelnemer de eigen regie houdt en zelfmanagementvaardigheden leert toepassen op het gebied van bewegen, voeding en gedragsverandering.  Bekijk video BETER op gewicht
  Bekijk video Vitale Limburgers

  De kracht van het onbewuste leren 2.0

  Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische vaardigheden opnieuw leren. Dit kan op veel verschillende manieren. In dit project wordt onderzocht hoe de onbewuste motorische leerstrategieën analogie leren, foutloos leren en observationeel leren toegepast kunnen worden en welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om het lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren.

  Een voorbeeld van ondersteunde technologie is Stappy. Met behulp van twee sensoren en een app krijgen gebruikers feedback over hun lopen. Bekijk info over de app of de video waarin een deelnemer vertelt over zijn ervaringen met deze technologie.

  Aftermovie van het symposium: de kracht van het onbewuste leren 2.0. 

  Bekijk de factsheet

  Spelenderwijs / I-Play

  Playing for Success is een landelijk geïmplementeerd en succesvol naschools programma met als doel de motivatie en het zelfvertrouwen van scholieren (9-14 jaar) te verhogen. Hiervoor worden activiteiten gepland en vaardigheden aangeleerd. Een van de activiteiten is het vastleggen van mooie momenten tijdens sport en spel met de smartphone (het WoW-effect). Echter, het vastleggen van mooie momenten is niet eenvoudig. Playing for Success heeft dan ook een sterke behoefte aan een meer functionele en praktische technologie die de jongeren in staat stelt om tijdens hun activiteiten de voor hen belangrijke momenten ‘just-in-time’ (JIT) en autonoom te filmen, filmclips (de WoW-momenten) op film te markeren (taggen) en vervolgens te beheren. 

  Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te krijgenin de wensen en behoeften van de scholieren met betrekking tot het beeldmateriaal (inhoud, locatie en proces). Het in kaart brengen van deze wensen binnen co-design sessies is een uitdaging, gezien de grote variatie aan bepaalde competenties van de doelgroep zoals taalvaardigheid en omgang met technologie. Ook is het een technische uitdaging om het juiste moment te vangen: aangezien de begeleiding niet continue filmt, is in veel gevallen de mooie actie al voorbij. Het is het dan ook meer dan waard om te onderzoeken op welke wijze en met welke technologie de kinderen autonoom de WoW-momenten kunnen taggen en beheren. Belangrijk hierbij is dat de techniek eenvoudig te gebruiken is.

  De resultaten van dit project zijn tweeledig. Enerzijds zijn de behoeften en wensen van scholieren geïdentificeerd voor een product dat aansluit bij hun belevingswereld en vaardigheden. Deze behoeften en wensen zijn verzameld in een zogenaamde empathy map (pdf). Daarnaast zijn er voorwaarden gedefinieerd en deels gerealiseerd voor de realisatie van de optimale technologie. 

  Bekijk het filmpje.

  Interactieve kunst in de ouderenzorg

  Kunst en cultuur maken essentieel deel uit van een mensleven. Dat mag niet wegvallen wanneer je naar een verpleeghuis verhuist. Bij klassieke kunst kan een kijker enkel vanaf een afstand observeren en interpreteren. Interactieve kunst mag worden aangeraakt. Je kan experimenteren en uitproberen. De betekenis wordt gevormd tijdens de interactie. Dit werkt drempelverlagend en opent mogelijkheden voor ouderen met dementie. 
  Het project ‘interactieve kunst in de ouderenzorg’ onderzoekt hoe je samen met ouderen die aan dementie lijden een interactieve kunstinstallatie ontwikkelt, en evalueert hoe de ouderen op de installaties reageren. 
   

  Doel 

  1. Betekenisvolle ervaringen, in de vorm van interactieve kunstinstallaties, ontwikkelen met en voor verpleeghuisbewoners. 
  2. De reacties van bewoners in het algemeen en in relatie tot de aangeboden prikkels in kaart te brengen. 


  Methode 
  Het initiële concept, geïnformeerd door gesprekken en observaties, wordt door de ontwerper gepresenteerd en door een panel van vertegenwoordigers gemuteerd en scherp gesteld. In de prototype fase worden simulaties (wizard of Oz) gehanteerd in combinatie met live en/of video observatie om de installatie iteratief te verbeteren. Deze fase eindigt als de interface vlot door bewoners kan worden bediend. Voor het onderzoek naar de reacties van bewoners en verschillen in relatie tot de aangeboden prikkels worden video observaties gebruikt. De reacties worden gecodeerd, als mens-mens en mens-kunstwerk gecategoriseerd en vervolgens in fysieke, verbale en emotioneel/mentale responses ingedeeld.

  Voorbeelden interactieve kunst installaties

  • De installatie Morgendauw is een heel groot blad van een eikenboom, rustend op verstelbare poten. Het oppervlak is glooiend, en aanraakgevoelig. Op het blad stromen druppels die van kleur en richting veranderen naar gelang het weer. Je kan de stroom verstoren met je handen, of door er stenen in te leggen. Samen met een begeleidende soundtrack zorgt die voor een multisensorische ervaring waarvan verpleeghuisbewoners kunnen genieten zonder te begrijpen. Snoezelen, met de esthetiek van kunst. Bekijk video.
  • VENSTER is een interactieve installatie die betekenisvolle ervaringen biedt voor verpleeghuisbewoners . VENSTER biedt de bewoners een blik op de buitenwereld. Zij kijken naar interactieve kalmerende of juist activerende beelden inclusief geluid of muziek. Bekijk video

  Onderwijs
  In de minor interfacing tomorrow stimuleren we mensen met een mentale beperking om meer te bewegen door ze te verleiden met speelse installaties. Bekijk de video.

  ICaptur ter preventie (en revalidatie) van sportblessures

  Krachttraining helpt om zowel acute als overbelastingsblessures te voorkomen – in het laatste geval zelfs met vijftig procent. Toch zijn er jaarlijks nog zo’n 3,5 miljoen sportblessures in Nederland. In samenwerking met fysiotherapeuten, de atletiekunie en verschillende docenten en studenten is daarom ICaptur ontwikkeld.
  ICaptur heeft een database met verschillende (spierversterkende) oefeningen die sporters kunnen gebruiken naast hun reguliere training. Op basis van wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts zijn voor de smartphone algoritmes ontwikkeld. Deze algoritmes gebruiken de interne sensoren van de smartphone om de gebruiker tijdens en na de uitvoering van oefeningen feedback te geven. Momenteel wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de applicatie en de database samen met partners QNH, Fysiovision, en Hikkup.

  app

  Meer info op de website van ICaptur
 • Nieuws

  'Onbewust motorisch leren' wint publieksprijs én tweede plaats juryprijs RAAK-award

  Het project 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' heeft zowel de publieksprijs als de tweede plaats van de juryprijs gewonnen van de RAAK-award, de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

  Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische handelingen – zoals lopen – opnieuw leren. In 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' staat centraal hoe je onbewust (dus zonder verbale instructies) weer kunt leren lopen, bijvoorbeeld via technologische hulpmiddelen. Dit levert goede resultaten op, zeker voor mensen die ook hinder ondervinden op cognitief vlak na hun beroerte. 

  Juryoordeel
  “De vraag uit de praktijk is evident in dit onderzoek,” aldus de jury. “Professionals merken dat bij revalidatie na een beroerte de standaard aanpak niet voor alle patiënten werkt en zoeken samen met de hogeschool naar een oplossing die toegespitst is op de praktijk en ook direct in de praktijk getoetst wordt. Dit geeft precies aan waar de kracht van praktijkgericht onderzoek ligt: onderzoek doen naar oplossingen in, met en voor de praktijk. Dat de onderzoekers met hun aanpak van impliciet leren in een behoefte voorzien blijkt uit het grote aantal lezingen en workshops waar de onderzoeksgroep voor gevraagd is. Niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal en internationaal niveau is er vraag naar de kennis en tools uit dit onderzoek. Dit is het begin van het doorbreken van paradigma’s op het gebied van revalideren na een beroerte. De jury juicht het dan ook toe dat de onderzoekers het onderzoek een vervolg geven gericht op implementatie.” 

  Lees het hele artikel

  Proefschrift : Interactieve kunst verbindt ouderen

  Op donderdag 10 oktober verdedigt Tom Luyten zijn proefschrift ‘The art of feeling connected: Interactive art as emotion-oriented care technology in nursing homes. De centrale vraag in het promotieonderzoek van Luyten is of interactieve kunst ervoor kan zorgen dat bewoners in een verpleeghuis actiever worden en meer met elkaar verbonden raken (waardoor zij zich bijvoorbeeld minder eenzaam voelen). Het antwoord is onomwonden ‘ja’. ‘Ik heb mogen ervaren dat een verpleeghuis, waar (interactieve) kunst en cultuur deel uitmaken van het dagelijks leven, haalbaar is.’

  Lees het hele artikel op Zuyd nieuws

  Melanie Kleynen wint WCF Proefschriftprijs 2019

  Tijdens de Wetenschapsdag Fysiotherapie won Melanie Kleynen voor haar proefschrift ‘Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation' de WCF Proefschriftprijs 2019. Iris Kanera behoorde ook bij de 10 genomineerden.

  Lees het hele artikel op Zuyd Nieuws

Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen