Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Voeding, Leefstijl en Bewegen

Steeds meer mensen kampen met overgewicht en/of ontwikkelen chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en chronische pijn. Anderen moeten hun leven opnieuw inrichten vanwege een ziekte of ingreep, zoals na een beroerte, de diagnose kanker of na een amputatie van been of arm. In alle gevallen zal een vitale leefstijl kunnen bijdragen aan het vergroten van de veerkracht. Voldoende lichaamsbeweging, passende voeding en een juiste mindset dragen bij aan het voorkomen van additionele gezondheidsproblemen en een toename van de kwaliteit van leven (algemene, selectieve en geïndiceerde preventie). Een gezonde, actieve leefstijl is in de huidige samenleving voor veel mensen echter moeilijk te realiseren, terwijl de kanteling in de gezondheidszorg er juist om vraagt dat burgers (meer) verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid.

Het lectoraat richt zich op de vraag hoe mensen met beperkingen of chronische aandoeningen door middel van gepersonaliseerde (leefstijl)interventies duurzaam aangezet kunnen worden tot een vitale leefstijl. De achterliggende visie hierbij is, dat ieder mens uniek is en daarom algemene (leefstijl)programma’s en interventies onvoldoende aansluiten bij het individu (one size fits none). Om vitaliteit te realiseren moeten we veel meer oog hebben voor enerzijds de complexiteit van factoren waardoor chronische ziekten steeds meer voorkomen en anderzijds voor de variatie tussen individuen. Variatie in leefomgevingen, normen, waarden, voorkeuren en doelen, maar ook in medische voorgeschiedenis, leefstijl, motivatie, gedrag, erfelijke aanleg en vooral variatie in de reactie van het lichaamssysteem op gezonde en ziekmakende prikkels. De missie van het lectoraat is dan ook om individuele variatie binnen populaties beter te begrijpen (en voorspellende variabelen waar mogelijk te clusteren in subtypes of profielen) en op deze manier mensen nog beter op maat te begeleiden of behandelen.

Er staan drie uitgangspunten centraal in het lectoraat:

 • Doen 
  De professionals waartoe Zuyd opleidt, moeten kunnen handelen, kunnen doen. Interventies moeten makkelijk toepasbaar zijn in de dagelijkse zorgpraktijk. De interventies kunnen alleen gericht zijn op bewegen of als gecombineerde leefstijlinterventies aangeboden worden. Soms is de interventie voor enkele disciplines (bijv. de fysio- of ergotherapie) ontwikkeld, soms is een interprofessioneel team nodig om het programma uit te voeren.
 • Op maat
  Wat alle interventies gemeenschappelijk hebben, is dat we zo veel mogelijk ‘maatwerk’ willen bieden. Niemand is de gemiddelde patiënt. Hoe kunnen we op basis van nieuwste inzichten uit de systeembiologie en op basis van ‘Big data-analyses’ meer vat krijgen op individuele verschillen en samenhangen tussen kenmerken? En hoe kunnen deze inzichten in individuele verschillen vervolgens gebruikt worden om benaderingswijzen en interventies te personaliseren en om het zelfmanagement van de persoon te verhogen?
 • Technologie
  De gezondheidszorg staat onder druk. De inzet van technologie kan deze druk verlagen door patiënten te ondersteunen in hun eigen regie. In onze projecten combineren wij innovatieve technologieën (zoals apps, slimme sensoren, digitale platformen) met ‘face-to-face’ interventies, om de deelnemers op maat te ondersteunen (‘personalized blended care’).

Samenwerking 

De missie van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de samenleving en is één van de vier lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Binnen deze programmalijnen, maar ook binnen de opleidingen en de lectoraten van de Gezondheidszorg opleidingen wordt intensief samengewerkt (onder andere in het project LImburg MEet, (LIME 2.0) en EIZT 2.0 dat zich richt op technologie in de zorg. Het lectoraat VLB heeft bij de academie Fysiotherapie haar thuisbasis maar werkt ook nauw samen met andere Zuyd opleidingen, bijvoorbeeld techniek en design en andere lectoraten van Zuyd (onder andere in de Regionale Transitie- en Innovatiethema’s 'Gezonde Samenleving' en ‘Waardevolle Wijken’

Projecten

Meer informatie over de programma’s en projecten van het lectoraat is hieronder te vinden. De projecten zijn gebundeld onder de volgende thema’s:

 • Leefstijl en preventie
 • Bewegen / Motorisch leren / Neurorevalidatie
 • Kankernazorg
 • Technologiegebruik 
 • Cross-over projecten
 • Projecten Leefstijl en Preventie
 • Projecten Bewegen / Motorisch Leren / Neurorevalidatie
  • TREAT:BeTeR bEwegen door therapie op mAaT | lees meer
  • Kracht van het onbewuste leren 2.0 | lees meer
  • Aanpak van Complexiteit neurorevalidaTIE (ACTIE): Motorisch leren na een beroerte beter begrijpen | lees meer

  • Samen Oefenen: tips en voorbeelden voor mantelzorgers en mensen na een beroerte | lees meer
  • Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen (MIBBO) | lees meer

 • Projecten Kankernazorg
  • Identificatie van patiëntprofielen bij prostaat- en darmkankerpatiënten, voor een snellere verwijzing naar kankernazorg op maat (PATROON studie) | lees meer

  • De Kanker Nazorg Wijzer (KNW): online ondersteuning bij herstel na kanker | lees meer

 • Projecten Technologiegebruik
  • PAtient Centered Telerehabilitation (PACT) | lees meer
  • Healthcare Living Lab | lees meer

  • De patiënt weer in zijn kracht: Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening | lees meer

  • Vervolgproject De patiënt weer in zijn kracht (Top UP) | lees meer

 • Cross-over projecten

  Het lectoraat werkt in verschillende projecten nauw samen met andere lectoraten. Zo zijn leden betrokken bij het post-doc project van Renée van den Heuvel over Living Labs (Lectoraat Ondersteunende Technologie), het Comenius project ‘App Store’ van Pieter Eijgenraam (Wijkgerichte Zorg) en het onlangs succesvol afgeronde promotietraject van Darcy Ummels (Autonomie en Participatie) over de betekenisvolle inzet van activiteitenmeters in de zorg. Hieronder zijn enkele andere voorbeelden van dergelijke samenwerkingen te vinden.

  • ICaptur ter preventie (en revalidatie) van sportblessures | lees meer

  • Spelenderwijs / I-Play (afgerond) | lees meer

  • Interactieve kunst in de ouderenzorg (afgerond) | lees meer

 • Voor studenten

  Minor ‘Project Leefstijl’

  De verdiepende minor ‘Project Leefstijl’ is bedoeld voor studenten uit het domein Gezondheid en Welzijn. In deze minor wordt grofweg op twee manieren aandacht besteed aan de leefstijl/vitaliteit :

  1. Door ervaring en eigenreflectie
  2. Door het opstellen van een leefstijlinterventie en het leren toepassen van coaching technieken om tot gedragsverandering te komen. De minor wordt afgesloten met een ‘Great Work'.

  Meer informatie

  Minor ‘Create Balance’

  Deze verbredende minor is toegankelijk voor alle studenten. Tijdens deze minor staan 3 grote thema’s centraal:

  1. De verbinding met jezelf. Deze periode duurt 3 weken. Gedurende deze periode ga je aan de slag met het onderzoeken wat voor jou op persoonlijk gebied balans inhoudt. Aan de hand van een persoonlijk thema werk je dit verder uit.
  2. De verbinding met de ander. Deze periode duurt ook 3 weken. Gedurende deze periode ga je aan de slag met het onderzoeken wat voor jou balans op professioneel gebied inhoudt. Aan de hand van een beroepsproduct ga je hiermee aan de slag.
  3. De betekenis voor de buitenwereld. Gedurende de laatste periode, die ook 3 weken beslaat, ga je aan de slag met het creëren van balans op persoonlijk en professioneel gebied en hoe je dit kunt neerzetten in de buitenwereld. Dit ga je vormgeven met behulp van een beroepsproduct.

  Meer informatie

  Profileringsruimte, werkstudent, maatwerk stage/minor en afstuderen

  Binnen de verschillende projectthema’s zijn er altijd mogelijkheden om als student te participeren als werkstudent of in het kader van de profileringsruimte. Vaak werken studenten uit verschillende academies samen, zoals Fysiotherapie, Communicatie & MultimediaDesign, ICT, Ergotherapie, Logopedie, Hotel Management School Maastricht en Healthcare Engineering. In 2020-2021 hebben wij aan twee studenten binnen de lectoraatswerkzaamheden een alternatieve stage respectievelijk een alternatieve minorperiode aangeboden. In overleg is het voor een beperkt aantal studenten mogelijk dit maatwerk te bieden. Elk jaar worden verschillende afstudeeropdrachten aangereikt die studenten van verschillende academies oppakken.

  Meer informatie
  Contact: neem contact op met de lectoraatsleden als je zelf een idee of voorstel wilt bespreken binnen onze projectthema’s of deelname wilt verkennen (zie lectoraatsleden voor contactinformatie).

  Producten en leseenheden voor onderwijs en praktijk

  Naast de minoren vertalen lectoraatsleden waar mogelijk onderzoeksresultaten naar producten of leseenheden die in de praktijk en het onderwijs gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn een serie van dertien kennisclips over motorisch leren, een raamwerk over motorisch leren en twee raamwerken voor de toepassing van spiegeltherapie voor mensen die een beroerte hebben gehad (meer hierover) en mensen met fantoompijn na amputatie (meer hierover). Ook is er een set interprofessionele en interfacultaire onderwijseenheden voor het verwerven van competenties die nodig zijn voor het duurzaam inzetten van technologieën in de beroepspraktijk van (toekomstige) zorgprofessionals ontwikkeld (zie projecten Technologiegebruik, Top UP Voorste Kruisband-revalidatie). De producten worden niet alleen gebruikt binnen Zuyd Hogeschool, maar vinden ook (inter)nationaal gretig aftrek. Zo worden de Nederlandstalige kennisclips ook gebruikt door de Hogescholen van Breda, Rotterdam en Amsterdam. De drie gratis raamwerken worden wereldwijd gebruikt. De spiegeltherapieraamwerken zijn al meer dan 60.000 keer gedownload.

 • Uitgelicht

  Twintig jaar onderzoek naar motorisch leren bij Zuyd Hogeschool

  Twintig jaar geleden vertaalden we voor het eerst een motorische leerstrategie, mentale training, vanuit de sport naar de (neuro)revalidatie. Wie had gedacht dat deze resultaten nu wereldwijd gebruikt zouden worden door zorgprofessionals en onderzoekers?

  Een stevige basis voor dit succes hebben we gelegd in onze Delphi-studie. In deze studie hebben we – samen met 49 experts – de begripschaos rondom termen, omschrijvingen en indelingen van impliciet en expliciet motorisch leren ontwart.

  Daarnaast hebben we altijd de link met en naar de praktijk gehouden. We luisterden naar ervaren zorgprofessionals en hun patiënten. Waar liepen zij tegenaan? Hoe konden wij hen met ons onderzoek verder helpen? En hoe betrekken we patiënten en mantelzorgers, zodat ook zij maximaal profiteren van onze inspanningen?

  In de afgelopen jaren zijn de resultaten steeds beter geïntegreerd in het onderwijs. Dit geldt zowel voor specialisatiecursussen voor fysiotherapeuten als voor studenten fysiotherapie in het bacheloronderwijs.

  Onze vooruitgang was niet mogelijk zonder de financiële steun van subsidieverstrekkers. Met name SIA heeft met verschillende subsidievormen (RAAK Internationaal, RAAK Pro, RAAK publiek, KIEM en Top Up) ons in staat gesteld om steeds een stapje verder te gaan. Dit varieerde van meer fundamenteel onderzoek in het beweeglab tot praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van nuttige tools voor zorgprofessionals. Voor de SIA impactdag maakten wij bijgevoegde poster waarop onze impact te zien is.

  We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Dit omvat vele peer-reviewed en vakartikelen, kennisclips, websites, presentaties op congressen en symposia, drie proefschriften en verschillende awards. Onder deze awards bevinden zich twee RAAK-awards en de nationale proefschriftprijs van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie in 2019. De reacties van zorgprofessionals en onderzoekers bevestigen dat ons werk hen helpt om motorisch leren beter toe te passen en te onderzoeken.

  Toch zijn we nog niet klaar. We zien nog veel uitdagingen om motorisch leren naar een hoger niveau te tillen binnen onderzoek, praktijk en onderwijs. Zo verschijnen binnenkort mooie artikelen, waaronder een mapping review van 87 studies over zeven verschillende motorische leerstrategieën. Ook is er een scholing voor zorgprofessionals in ontwikkeling en hebben we plannen voor een nieuw project samen met onze partners.

  Ons netwerk van onderzoekers en praktijkpartners is superbelangrijk voor ons en blijft groeien. We zijn dankbaar voor de boeiende reis tot nu toe en kijken ernaar uit om het gebied van motorisch leren verder te ontginnen. Bring it on.

  Lees meer Lees minder

  Artikel over domeinoverstijgend samenwerken

  Al enige jaren werken Martijn Zoet en Susy Braun met de collega's van de lectoraten Futureproof Financial en Voeding, Leefstijl en Bewegen samen op het snijvlak van gezondheidszorg en data analitics. In dit interview voor PIEK magazine vertellen wij hoe we dat doen en waarom dat de gezondheidszorg toekomstbestendiger kan maken. Mooi dat dat kan binnen Zuyd Hogeschool. Uiteindelijk worden daar de docent-onderzoekers, studenten en praktijkpartners alleen maar beter van.

  Project Leefstijl genomineerd voor Nederlandse Onderwijspremie

  Zuyd Hogeschool draagt de innovatieve onderwijsmodule ‘Project Leefstijl’ voor de Nederlandse Onderwijspremie 2024 voor. Studenten ervaren de intensieve, 10-weken durende minor die rondom de stages wordt aangeboden als een ‘empowerment hub’. Zij groeien in hun persoonlijk leiderschap en in hun rol als change agent, een rol die zo belangrijk is voor de transitie van de zorg.

  De Nederlandse Onderwijspremie voor teams in het mbo, het hbo en van universiteiten vindt jaarlijks plaats en elke instelling mag één initiatief voordragen. Wij zijn nu al superblij met en trots op de interne nominatie, maar hopen natuurlijk dat de jury net zo enthousiast is als wij. Veel dank aan het team docenten, studenten en gastdocenten dat deze mooie minor aanbiedt en vertrouwen van het CvB! 

  Leef!kaarten

  Hoera, ze zijn er: de Leef!kaarten! Met gepaste trots presenteert het lectoraat samen met de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool en Oburon Design de Leef!kaarten. De Leef!kaarten laten je voelen hoe andere leefstijlkeuzes je kunnen helpen bij je vitaliteit. In de video zie en hoor je hoe je de Leef!kaarten kunt gebruiken. We zijn benieuwd wat jij van de Leef!kaarten vindt en hoe jij ze in de praktijk gebruikt.

  Lector Susy 'wicked' over vitaliteit

  Programma Duurzaam Zuyd streeft naar een vitale Zuyd Community waarin onze studenten en medewerkers zich gezond en fit voelen om zo optimaal te kunnen leren en werken. In het kader hiervan vertelt lector Susy Braun in deze video over vitaliteit.   

  Podcastserie Innovatief Zuyd

  In deze podcastserie worden er aan de hand van de ervaring en verhalen van de lectoren van Zuyd Hogeschool, de vier regionale transitiethema’s ontdekt en onderzocht: Gezonde samenleving, Toekomstbestendig Bedrijfsleven, Waardevolle Wijken en Circulair Produceren. Susy Braun is het kader van deze serie ook geïnterviewd. Luister naar deze podcast

  Susy Braun beweegt zich vol energie door een maatschappij die gezonder wordt door samenwerken. In deze aflevering praat lector Voeding, Leefstijl en Bewegen, Susy Braun, over leefstijl, gedrag en welke factoren allemaal een rol spelen in de keuzes die we gaandeweg in het leven maken, die een invloed hebben op onze eigen vitaliteit en die van anderen.

  Promotie Darcy Ummels

  Op vrijdag 1 oktober heeft Darcy Ummels haar proefschrift 'Meaningful use of activity trackers in healthcare: Towards a personalised use in people with a chronic disease and older adults' met succes verdedigd.

  Het was een prachtige dag. Trots op onze promovenda van Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences en Care And Public Health Research Institute (CAPHRI)! Promotieteam: Sandra Beurskens, Dr. Emmylou Beekman en Susy Braun

  Bekijk hier het proefschrift.

  Andreas Rothgangel WCF Proefschriftprijs 2020

  Docent-onderzoeker Andreas Rothgangel van Zuyd Hogeschool heeft de WCF Proefschriftprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) toegekend gekregen. Rothgangel is docent bij de academie fysiotherapie en onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen van lector Susy Braun bij Zuyd Hogeschool. Vorig jaar verdedigde hij succesvol zijn proefschrift Treating phantom limb pain following amputation, the potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy aan Maastricht University. Nu krijgt zijn proefschrift extra erkenning.

  Promotie Li-Juan Jie

  Op 3 juli 2020 heeft Li-Juan Jie succesvol haar proefschrift ‘Different Explanation, less frustration? Making explicit whether implicit motor learning strategies are feasible and effective in neurological rehabilitation’ verdedigd. Het proefschrift omvat naast hoofdstukken over werkingsmechanisme van motorisch leren en de potentiele inzet van technologie hierin, ook een van de grootste toegepaste studie (RCT) op het gebied van motorisch leren bij mensen na beroerte.

  Door corona vond de verdediging online plaats en moest het promotieteam ook op de foto achteraf 1,5m afstand houden. Maar goed dat de bul zo groot is! Uiteraard hebben we er toch een hele mooie dag van weten te maken en zijn we trots op onze promovenda van Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences en Care And Public Health Research Institute (CAPHRI) en NUTRIUM van Maastricht University! Promotieteam: Sandra Beurskens, Kenneth Meijer en Susy Braun

  Onbewust motorisch leren' wint publieksprijs én tweede plaats juryprijs RAAK-award

  Het project 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' heeft zowel de publieksprijs als de tweede plaats van de juryprijs gewonnen van de RAAK-award, de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

  Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische handelingen – zoals lopen – opnieuw leren. In 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' staat centraal hoe je onbewust (dus zonder verbale instructies) weer kunt leren lopen, bijvoorbeeld via technologische hulpmiddelen. Dit levert goede resultaten op, zeker voor mensen die ook hinder ondervinden op cognitief vlak na hun beroerte. 

  Juryoordeel
  “De vraag uit de praktijk is evident in dit onderzoek,” aldus de jury. “Professionals merken dat bij revalidatie na een beroerte de standaard aanpak niet voor alle patiënten werkt en zoeken samen met de hogeschool naar een oplossing die toegespitst is op de praktijk en ook direct in de praktijk getoetst wordt. Dit geeft precies aan waar de kracht van praktijkgericht onderzoek ligt: onderzoek doen naar oplossingen in, met en voor de praktijk. Dat de onderzoekers met hun aanpak van impliciet leren in een behoefte voorzien blijkt uit het grote aantal lezingen en workshops waar de onderzoeksgroep voor gevraagd is. Niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal en internationaal niveau is er vraag naar de kennis en tools uit dit onderzoek. Dit is het begin van het doorbreken van paradigma’s op het gebied van revalideren na een beroerte. De jury juicht het dan ook toe dat de onderzoekers het onderzoek een vervolg geven gericht op implementatie.” 

  Melanie Kleynen wint WCF Proefschriftprijs 2019

  Tijdens de Wetenschapsdag Fysiotherapie won Melanie Kleynen voor haar proefschrift ‘Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation' de WCF Proefschriftprijs 2019. Iris Kanera behoorde ook bij de 10 genomineerden.

 • Over de lector

  Susy Braun

  Susy Braun heeft door haar passie voor sport en bewegen aan de sportuniversiteit in Keulen bewegingswetenschappen gestudeerd (1994, Deutsche Sporthochschule Köln), waarna zij de opleiding tot fysiotherapeut heeft afgerond (Hogeschool Heerlen, 1997). De eerste jaren heeft zij haar baan bij Zuyd Hogeschool (vanaf 1998) bij de opleiding Fysiotherapie gecombineerd met patiëntenzorg in een eerstelijnspraktijk.

  Vanaf 2013 is zij hoofddocent bij de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd. In 2010 is zij gepromoveerd op onderzoek naar motorisch leren met behulp van mentale training bij mensen met verworven hersenletsel. Vanaf 2011 was zij programmaleider van de programmalijn ‘Stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl’ van EIZT. Deze programmalijn is in januari 2017 omgezet in het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen.
  Op 16 maart 2018 werd dr. Susy Braun geïnstalleerd als Lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Erik van Rossum. Bekijk hier hun rede “Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg”.

  Meer info over Susy Braun op Researchgate of LinkedIn

 • Betrokken personen bij het lectoraat

  Onderstaand vindt u een overzicht van de leden van het lectoraat.
   

  Iris KaneraIris M. Kanera
  Sinds 2016 ben ik docent bij de academie voor Fysiotherapie en onderzoeker bij het Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Met mijn achtergrond als fysiotherapeut (Zuyd Hogeschool; 1997) en Gezondheidswetenschapper (Universiteit Maastricht; Master of Public Health, 2002) heb ik tot 2013 praktisch werk als fysiotherapeut (Adelante, Zuyderland MC) en leefstijlcoach (Orbis Vigor) gecombineerd met het uitvoeren van onderzoek (Universiteit Maastricht, vakgroep Revalidatiegeneeskunde). Daarna heb ik mij gericht op mijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit. Het onderwerp van mijn onderzoek was de ontwikkeling en evaluatie van de eHealth kankernazorg interventie “De Kanker Nazorg Wijzer”, een online programma dat advies-op-maat biedt voor voormalig kankerpatiënten dat sinds 2018 landelijk beschikbaar is via kanker.nl. Er was bijzonder veel belangstelling voor de publicatie over de resultaten van de effectiviteit van de Kanker Nazorg Wijzer op de leefstijl. Dit artikel won een prijs bij het International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity voor het meest geciteerde artikel  dat in 2017 gepubliceerd werd. Inhoudelijk ligt mijn expertise op het gebied van gepersonaliseerde leefstijl gedragsverandering, zelfmanagement bevordering en eHealth. Mijn bijzonder interesse gaat uit naar innovatieve methoden om programma’s nog beter te kunnen personaliseren. Voorbeelden zijn de systeembiologische benaderingswijze die wij toepassen binnen de BETER programma’s en ‘big-data’ benaderingen om patiëntprofielen te identificeren die wij toepassen in de PATROON studie ter optimalisering van de verwijzing naar kankernazorg.

  Contact: iris.kanera@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Melanie KleynenMelanie Kleynen
  Sinds 2016 ben ik werkzaam bij het lectoraat voeding, leefstijl en bewegen. Mijn expertise ligt met name op gebied van het aanleren en verbeteren van bewegingen (“beter bewegen”) en veranderen van beweeggedrag (“meer bewegen”).  Mijn achtergrond is fysiotherapie (Zuyd Hogeschool) en Epidemiologie (Universiteit Maastricht). Na mijn afstuderen heb ik bijna tien gewerkt als fysiotherapeut bij Adelante (volwassenenrevalidatie, team hersenletsel) en deze aanstelling gecombineerd met verschillende functies bij Zuyd. Door mijn werk bij Adelante ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doelgroep van mensen na hersenletsel (bv. beroerte). Veel mensen ervaren na hersenletsel naast motorische problemen ook cognitieve problemen. De uitdaging ligt erin om deze doelgroepen te stimuleren om meer/anders te gaan bewegen op een manier die bij hen past en rekening houdend met deze complexe problematiek.

  In 2018 ben ik gepromoveerd op het onderwerp motorisch leren in de neurologische revalidatie (Titel proefschrift: “Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation”). In het proefschrift is onderzocht hoe fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals patiënten na een beroerte in het (opnieuw) leren van bewegingen kunnen ondersteunen. 
  Mijn aanstelling bij het lectoraat combineer ik met een aanstelling bij de opleiding fysiotherapie. Hier ben ik vooral betrokken bij afstudeerprojecten en probeer ik de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te verstevigen. De meeste energie krijg ik van projecten waarin dagelijkse praktijkproblemen centraal staan en patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers nauw samenwerken. Ik vind het boeiend om hierbij kennis en ervaringen vanuit verschillende expertisegebieden (sport, therapie, revalidatie, psychologie, statistiek, methodologie) bij elkaar te brengen. 

  Contact: melanie.kleynen@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Andreas RothgangelAndreas Rothgangel
  In 2002 heb ik de opleiding Fysiotherapie aan Zuyd Hogeschool, Heerlen afgerond. Daarna ben ik als fysiotherapeut onder andere in de neurologische revalidatie werkzaam geweest en van 2004 tot 2006 heb ik de masteropleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Sinds januari 2009 ben ik als docent Fysiotherapie werkzaam bij Zuyd Hogeschool en sinds 2016 als onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. In 2019 heb ik mijn proefschrift met als titel ‘Treating phantom limb pain following amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy’ verdedigd en hiervoor 2020 de proefschriftprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ontvangen. Het promotieteam bestond uit dr. Susy Braun, prof. Sandra Beurskens en prof. Rob Smeets. Ik ben vooral betrokken bij onderzoeksprojecten waarin wij innovatieve technologieën met ‘face-to-face’ interventies combineren, om deelnemers op maat te ondersteunen (‘personalized blended care’).

  Contact: andreas.rothgangel@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn en Research Gate 

  Christina CommerscheidtChristina Commerscheidt
  Ik heb de opleiding fysiotherapie gevolgd en een aantal jaren als fysio en manueel therapeut gewerkt. Momenteel ben ik werkzaam als docent aan de Academie voor Fysiotherapie. Met een gedreven team heb ik met veel enthousiasme de minor project leefstijl ontwikkeld, waar vitaliteit, bewustwording en gedrag centraal staan. Daarnaast ben ik gediplomeerd leefstijlcoach en begeleider bij het BETER coaching programma van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Ik zou mijn leefstijl als zeer actief beschrijven. Ik hou van wandelen maar ook andere sporten, zoals mountainbiken, crossfitten en snowboarden. Mijn vrije tijd breng ik graag in de natuur door, liefst met mijn gezin en onze hond. 'Vitaliteit, betekent voor mij: eigen regie kunnen nemen over zijn leven, ondanks de verschillende uitdagingen die op je pad komen of fysiek, mentaal of emotioneel.'

  Contact: christina.commerscheidt@zuyd.nl 

  Hub DautzenbergHub Dautzenberg
  Is docent bij de opleiding fysiotherapie en is tevens leefstijlcoach met affiniteit voor nieuwe dingen en innovaties. 
  Uitdaging:
  de burgers laten inzien dat het anders moet en meer eigenverantwoordelijk geven. 

  “Hoe kunnen we de burgers met beperkte gezondheidsvaardigheden mee krijgen in de transitie naar anders”.

  Contact: hub.dautzenberg@zuyd.nl 

  Pieter Dekkers
  Ik ben vanuit de ondersteunende dienst video@zuyd een vast aantal uren ingezet voor het lectoraat. Ik ben opgeleid als TV-programmamaker en heb mijn Bachelor in the Fine Arts behaald bij Academie Sint Joost in Breda in 1994. Ik heb na mijn studie vooral gewerkt in de corporate sector en me bezig gehouden met maken van bedrijfsjournaals, corporate movies, reclame en instructievideo’s. In 2004 ben ik als Instructional Media Developer in Canada gaan werken voor het British Columbia Institute of Technology en heb daar mijn passie voor het onderwijs ontdekt. Het maken van onderwijsmateriaal, betrokken zijn bij onderzoek en begeleiden van docenten bij het inzetten van media ben ik vanaf 2009 ook bij Zuyd Hogeschool gaan doen. Na twee jaar docentschap bij CMD en het behalen van mijn basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid heb ik nog meer ervaring opgedaan die goed van pas komt bij het werken voor het lectoraat. Ik ondersteun bij de vertaling van onderzoek naar het onderwijs en het in beeld brengen van de activiteiten naar de buitenwereld. 

  Contact: pieter.dekkers@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn

  Robin GritRobin Grit
  In 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding fysiotherapie (Zuyd Hogeschool) en sindsdien ben ik werkzaam in een eerstelijns praktijk. Mijn aandachtsgebied in de praktijk ligt op het begeleiden en behandelen van geriatrische en neurologische patiënten. In 2019 heb ik de master Human Movement Sciences (Universiteit Maastricht) afgerond en in 2022 de Master Geriatric Physical Therapy (Avans+ Breda). Sinds 2017 ben ik begonnen met lesgeven op de Academie voor Fysiotherapie te Zuyd Hogeschool. Als docent ben ik voornamelijk betrokken bij de eerste twee jaar van de opleiding. Ik zie het als een nieuwe uitdaging om in 2022 te starten bij het Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Hier zal ik de verbinding vormen voor het RAAK Publiek project ‘Beter bewegen door therapie op maat’ tussen de praktijk, het onderwijs en het onderzoek van het Lectoraat.

  Contact: robin.grit@zuyd.nl 

  Veerle Heiligers
  Mijn passie voor leefstijl, vitaliteit en onderwijs kan ik uitstekend kwijt in mijn werk bij Zuyd Hogeschool. Als afgestudeerd fysiotherapeut ben aan de slag gegaan als docent bij de Opleiding Fysiotherapie en in de loop van de jaren heb ik mij verder verdiept in gezondheidsgedrag en leefstijl. Ik heb de Master Health Education and Promotion (gezondheidsbevordering) gevolgd aan de Universiteit van Maastricht en vervolgens een opleiding tot Leefstijlcoach. Binnen het lectoraat VLB ben ik betrokken bij het BETER programma en denk ik graag mee aan de (door)ontwikkeling van innovatieve interventies en producten.
  ‘Practice what you preach’ is wat mij betreft essentieel in het werk van docent en coach. In mijn vrije tijd besteed ik dan ook graag tijd en aandacht aan bijv. sport en voeding. Vitaliteit is voor mij (1) de balans tussen energiegevers en nemers, (2) de mate waarin men als individu het gevoel heeft invloed te kunnen hebben op deze gevers en nemers en (3) in hoeverre men daadwerkelijk de regie neemt als men iets wil veranderen. 

  Contact: veerle.heiligers@zuyd.nl 

  Gaston JaminGaston Jamin
  Ik ben als docent verbonden aan de opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD), binnen de Kunstenfaculteit van Zuyd. Ik werk daar samen met studenten aan projecten op het vlak van User Experience Design en Game Design. Ik probeer onze studenten te leren dat een ontwerper niet alleen bezig is met vorm en functie, maar in de kern op zoek moet gaan naar het ontwerpen van betekenisvolle ervaringen voor mensen. Of zoals onwerper Bret Victor zegt: “There is no “technology”. There is no “design”. There is only a vision of how mankind should be, and the relentless resolve to make it so. The rest is details”. Met diverse ontwerpprojecten in de dementiezorg en projecten op het gebied van leefstijl probeer ik deze filosofie in de praktijk te brengen. Als UX designer help ik onderzoekers binnen het lectoraat met het in kaart brengen van wensen en behoeften van mensen en gebruikers binnen de diverse projecten, om deze inzichten vervolgens te vertalen naar concepten en praktische prototypes die als startpunt kunnen dienen voor een ontwikkeltraject in de volgende fase.

  Contact: gaston.jamin@zuyd.nl 

  Li Juan JieLi Juan Jie

  Ik heb een achtergrond in fysiotherapie (Zuyd Hogeschool 2013) en een Master in Sport and Health Sciences (University of Exeter 2014). In 2020 ben ik gepromoveerd met mijn proefschrift “Different Explanation, less frustration? making explicit whether implicit motor learning strategies are feasible and effective in neurological rehabilitation”. Momenteel ben ik werkzaam als docent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool (academie fysiotherapie & lectoraat voeding leefstijl en bewegen). Daarnaast werk ik deels als squash trainer bij het sportcentrum van de Universiteit Maastricht.

  Mijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van motorisch leren binnen de sport en revalidatie, waarbij ik vooral de brug tussen fundamenteel onderzoek (bv. werkingsmechanismes) naar de toepassing in de praktijk erg waardeer en belangrijk vind.


  Contact: li-juan.jie@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate


  Contact: li-juan.jie@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Tanja de JongTanja de Jong
  Ik ben werkzaam bij Zuyd vanaf 2011 als beleidsondersteunend medewerker en SLB er bij de juridische en management opleidingen van Zuyd. Sinds maart 2016 ben ik verbonden aan  het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Enerzijds als leefstijl-/beweegcoach in de diverse vitaliteitsprogramma’s ( o.a. BETER op gewicht Beweeg EeT verandER). Daarnaast ben ik betrokken bij de ontwikkeling van BETER programma’s voor reuma, diabetes type 2 en burn out. Deze programma’s worden ontwikkeld vanuit een systemische benadering. We starten vanuit een fenotypering/ subtypering naar een steeds meer individuele manier van het stimuleren van een gezondere leefstijl voor personen met een complexe chronische aandoening. In juni 2019 heb ik mijn HBO-opleiding acupunctuur afgerond. De klassieke acupunctuur is een eeuwenoude geneeswijze die op een holistische manier erop gericht is je energiebalans te herstellen en je lichaam en geest aan te zetten tot een natuurlijk helend vermogen. De traditioneel Chinese geneeswijze is daarnaast een voorbeeld/ manier van systemische geneeskunde.

  Contact: tanja.dejong@zuyd.nl 
  Renske KuipersRenske Kuipers-Looijkens
  Vanaf juni 2021 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de administratieve afhandeling en secretariële werkzaamheden binnen het lectoraat. Voor mij is dit een carrière switch vanuit diverse functies in en rondom de evenementen branche. Ik kan binnen Zuyd Hogeschool mijn plan- en organisatie kwaliteiten goed inzetten en de diverse lectoraten optimaal ondersteunen.

  Contact: renske.kuipers@zuyd.nl | T: 045 400 6297

  Rick van MarmRick van Marm
  Na de opleiding Fysiotherapie heb ik Health Education and Promotion (gezondheidsbevordering) gestudeerd, omdat ik gezondheid vanuit een breed perspectief wilde ontdekken. Na een aantal jaren in eerstelijns praktijken, ben ik in 2020 gestart bij Zuyd Hogeschool en sinds 2022 bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. De lectoraten hebben veel interessante projecten en een uitdagend perspectief op gezondheid en vitaliteit, waardoor mijn nieuwsgierigheid overuren maakt. Binnen het lectoraat VLB ben ik betrokken bij het BETER programma. Tegelijkertijd werk ik voor de academie Fysiotherapie waar ik studenten bewust wil maken van de kanten die ze op kunnen bij Zuyd en in hun carrière. Voor mij even belangrijk in mijn werk zijn de toegankelijke relaties met collega’s en studenten wat leidt tot hechter en beter samenwerken. Ik loop hard, fiets, crossfit, lees veel boeken maar niet altijd, luister podcasts en bezoek graag nieuwe plekken. Alles het liefst samen met vrienden en inmiddels ook enkele hechte collega’s bij Zuyd. Op langere termijn wil ik backpackend alle landen van de wereld bezoeken.

  Contact: rick.vanmarm@zuyd.nl 

  Rik MurisRik Muris
  Ik ben sinds 2021 werkzaam bij Zuyd binnen het Lectoraat voeding, leefstijl en beweging, en als afstudeerbegeleider voor de opleiding Fysiotherapie. Sinds 2022 doceer ik ook op de minor Project Leefstijl om zo de kennis vanuit het lectoraat ook te implementeren in onderwijs. 

  Na mijn opleiding tot fysiotherapeut aan Zuyd heb ik in Brussel de masters revalidatiewetenschappen en manuele therapie afgerond. Ik ben nu enkele jaren werkzaam als manueeltherapeut in een eerstelijnspraktijk, waar ik ook dagelijks in aanraking kom met de gevolgen van een ongezonde leefstijl in de breedste zin van het woord.

  Ik ben zelf sportief ingesteld en hou me graag bezig met mijn eigen gezondheid. Deze interesse, in combinatie met de problematieken die ik in de praktijk zie, heeft mij enthousiast gemaakt om bij dit lectoraat aan te sluiten. Ik hoop hier het team te kunnen ondersteunen met mijn kritisch denk vermogen, interesse in analyse en niet onbelangrijk, als gezellige collega!

  Contact: rik.muris@zuyd.nl 

  Guus RothuizenGuus Rothuizen
  Deeltijd werk ik als algemeen fysiotherapeut in Maastricht en deeltijd werk ik als onderzoeker op de hogeschool Zuyd in Heerlen bij het lectoraat voeding, leefstijl en bewegen. Mijn onderzoek richt zich op het gebied van motorisch leren in de neurorevalidatie, en dan met een praktische insteek. Tijdens mijn master ‘’bewegingswetenschappen’’ heb ik een passie voor onderzoek en schrijven ontwikkeld. Wat mij opvalt, echter, is dat de wetenschap en de praktijk niet altijd op elkaar aansluiten en sommige veelbelovende onderzoeksresultaten maar niet de fysiotherapeuten in het werkveld bereiken. Het lijkt mij een mooie uitdaging om deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen door middel van onderzoek met een praktische benadering.

  Verder heb ik ook buiten mijn werk om affiniteit met bewegen, ik doe onder andere aan calisthenics, boulderen, wielrennen en voetballen. Ik heb geen competitief doel voor ogen als een triatlon of iets dergelijks maar geniet vooral van het bewegen op zich, en dit het liefst met andere mensen samen.

  Contact: guus.rothuizen@zuyd.nl 


  Diana WetzelsDiana Wetzels
  In februari 2011 ben ik bij de Academie Commerciële Economie en Financieel Management van Zuyd gestart als Directiesecretaresse/Management Assistent. Na een aantal jaar was ik werkzaam als Beleidsondersteunend medewerker en heb ik in 2018 de Hbo-opleiding Bedrijfskunde richting Finance & Control afgerond. Sinds 1 mei 2021 ben ik als Beleidsondersteunend medewerker verbonden aan de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Waar ik me bezig houd met de financiële, administratieve- en personele zaken van de lopende onderzoeksprojecten. En als sleutelfiguur functioneer tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten en probeer een en ander in goede banen te leiden.

  Contact: diana.wetzels@zuyd.nl | werkdagen: ma t/m vrij

Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen