Projecten Technologiegebruik
Lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen

Vervolgproject De patiënt weer in zijn kracht (Top UP)

Kennis over belemmerende en bevorderende factoren van technologiegebruik voortkomend uit het project “De patiënt weer in zijn kracht” is in dit project vertaald naar een set interprofessionele en interfacultaire onderwijseenheden voor het verwerven van competenties die nodig zijn voor het duurzaam inzetten van technologieën in de beroepspraktijk van (toekomstige) zorgprofessionals.

Hierbij is gekeken welke leeseenheden op korte termijn  geïmplementeerd kunnen worden en welke stappen wenselijk zijn voor toekomstige vernieuwingen. Deze opties zijn vervolgens besproken met de verantwoordelijke binnen de opleidingen (zoals curriculum commissies of expert groepen van de opleidingen fysiotherapie, ergotherapie, biometrie en engineering, lectoraat ondersteunende technologie, werkgroep IPOS) en met docenten die betrokken zouden kunnen zijn in de uitvoering. Uiteindelijk zijn zes opties gekozen en verder uitgewerkt in concrete onderwijseenheden. De matrix is gemaakt op basis van een format ontwikkeld binnen het lectoraat Ondersteunende technologie in de Zorg. Zij zijn uitgevoerd en geëvalueerd in het academische jaar 2019/2020.

Meer informatie