Cross-over projecten
Voeding Leefstijl en Bewegen

Spelenderwijs / I-Play

Playing for Success is een landelijk geïmplementeerd en succesvol naschools programma met als doel de motivatie en het zelfvertrouwen van scholieren (9-14 jaar) te verhogen. Hiervoor worden activiteiten gepland en vaardigheden aangeleerd.

WoW-momenten

Een van de activiteiten is het vastleggen van mooie momenten tijdens sport en spel met de smartphone (het WoW-effect). Echter, het vastleggen van mooie momenten is niet eenvoudig. Playing for Success heeft dan ook een sterke behoefte aan een meer functionele en praktische technologie die de jongeren in staat stelt om tijdens hun activiteiten de voor hen belangrijke momenten ‘just-in-time’ (JIT) en autonoom te filmen, filmclips (de WoW-momenten) op film te markeren (taggen) en vervolgens te beheren. Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de scholieren met betrekking tot het beeldmateriaal (inhoud, locatie en proces). Het in kaart brengen van deze wensen binnen co-design sessies is een uitdaging, gezien de grote variatie aan bepaalde competenties van de doelgroep zoals taalvaardigheid en omgang met technologie. Ook is het een technische uitdaging om het juiste moment te vangen: aangezien de begeleiding niet continue filmt, is in veel gevallen de mooie actie al voorbij. Het is het dan ook meer dan waard om te onderzoeken op welke wijze en met welke technologie de kinderen autonoom de WoW-momenten kunnen taggen en beheren. Belangrijk hierbij is dat de techniek eenvoudig te gebruiken is. De resultaten van dit project zijn tweeledig. Enerzijds zijn de behoeften en wensen van scholieren geïdentificeerd voor een product dat aansluit bij hun belevingswereld en vaardigheden. Deze behoeften en wensen zijn verzameld in een zogenaamde empathy map (pdf). Daarnaast zijn er voorwaarden gedefinieerd en deels gerealiseerd voor de realisatie van de optimale technologie.